Головна » Доступ до публічної інформації

- Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

08.09.2017

                                                                                    Додаток

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Зразок

 

 

Рахунок

                                на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
                                                  що надаються за запитами на інформацію
 
Надавач послуг  (вказується повне найменування надавача послуг: виконавчої дирекції Фонду 
або робочого органу виконавчої дирекції Фонду) 
 
Рахунок____________________________________________________________

 
                            (зазначається рахунок надавача послуг)
МФО________________________________________________________________
             (зазначається МФО Державної казначейської служби України або її територіального органу)
 
Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________ 

 
                                    (зазначається код за ЄДРПОУ надавача послуг)
 
Місцезнаходження, телефон_____________________________________________________________
                     (зазначаються місцезнаходження надавача послуг і телефон)
 
 Платник_____________________________________________________________ 
 
Місце проживання, 
місцезнаходження платника, телефон______________________________________________________
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Продовження додатка
 
 
 
                                                                                      від "__" ______________ 20__ року 
 
 
Найменування
Вартість виготовлення
1 арк. (без ПДВ), грн
Кількість аркушів,
од.
Ціна
(без ПДВ), грн.
Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію
 
 
 
 
 
 
 Сума, що підлягає сплаті:   _______________________________________         (сума словами) 

 
 
 
Керівник 
спеціального структурного
підрозділу або відповідальна особа     __________         ___________________ 

 
                                                                     (підпис)            (ініціали, прізвище) 

 

 
 
Головний бухгалтер
або бухгалтер                                        ___________        ___________________ 

 
                                                                 (підпис)                (ініціали, прізвище)

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України