Головна » Страхувальникам » Роз'яснення

Інформація щодо обміну довідок про тимчасову непрацездатність, які видані закладами охорони здоров'я окремих областей, на бланки листків непрацездатності

18.09.2017

З огляду на ситуацію, що склалася у 2017 році в закладах охорони здоров’я деяких областей України у зв’язку із відсутністю бланків листків непрацездатності, виконавча дирекція Фонду соціального страхування України повідомляє.

Відповідно до п. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV єдиною підставою для призначення і наступної виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про виготовлення бланків листка тимчасової непрацездатності» від 31.01.2007 № 23-р Міністерство охорони здоров’я України визначене замовником бланків листка тимчасової непрацездатності, а також здійснює розподіл цих бланків по регіонах та щороку передбачає кошти для їх виготовлення у межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

У зв’язку із неможливістю вчасного забезпечення Міністерством охорони здоров’я України закладів охорони здоров’я Дніпропетровської, Закарпатської Київської та Чернігівської областей належною кількістю бланків листків непрацездатності у разі настання у застрахованої особи захворювання (травми) випадок тимчасової непрацездатності засвідчувався довідкою про тимчасову непрацездатність із зазначенням порядкового номера та дати її видачі.

У довідку про тимчасову непрацездатність лікарі закладів охорони здоров’я мали вносити всі ті самі реквізити, що і в бланк листка непрацездатності, відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.11.2004 № 532/274/136/-/1406.

Випадок видачі довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням номера та дати її видачі підлягав внесенню в окремий журнал реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність, який мав бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою закладу охорони здоров’я.

Сьогодні, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Розподілу бланків листка тимчасової непрацездатності, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2017 рік» від 16.08.2017 № 942 заклади охорони здоров’я зазначених областей отримали бланки листків непрацездатності та проводять обмін довідок про тимчасову непрацездатність на листки непрацездатності встановленого зразка.

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України наголошує, що такий обмін мають проводити посадові особи закладу охорони здоров’я (лікуючий лікар, завідувач відділенням, голова лікарсько-консультативної комісії) з урахуванням вимог Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, із обов’язковим зазначенням у журналі реєстрації листків непрацездатності (ф. № 036/о) номера довідки та дати її обміну на листок непрацездатності.

При обміні довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності рекомендуємо на бланку листка непрацездатності в правому верхньому куті вказувати: «Замість довідки від ____№ ___» та запис у графі «Звільнення від роботи» у листку непрацездатності проводити одним рядком. Дата видачі листка непрацездатності має збігатися з датою обміну довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України