Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ДП "Сарненське лісове господарство" Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства

20.09.2017

Основними напрямами діяльності ДП «Сарненське лісове господарство» Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі – лісгосп) є проведення заходів з відновлення лісів, створення насаджень із технічноцінних порід, охорона лісів від лісопорушень і пожеж, проведення лісоскладських робіт. Загальна площа земель лісгоспу становить 49971 га.

До складу ДП «Сарненський лісгосп» входить 10 структурних підрозділів: 8 лісництв, автотранспортний цех, склад.

Чисельність працівників у лісгоспі залежно від пори року становить 240-260 осіб.

Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку у лісгоспі встановлено 8-годинний робочий день: робочий час з 08-00 год. до 17-00 год., перерва на обід з 12-00 год. до 13-00 год. Вихідні дні: субота, неділя.

Лісосічні роботи проводять суб’єкти підприємницької діяльності згідно з укладеними договорами та виписаними лісорубними квитками.

Роботи з навантажування-розвантажування лісопродукції здійснюються відповідно до вимог «Карти технологічного процесу вантажно-розвантажувальних робіт лісоматеріалів вантажними автомобілями, тракторами із гідроманіпуляційними установками державного підприємства «Сарненський лісгосп», затвердженої рішенням директора від 2011 року.

Лісоскладські роботи здійснюються на території нижнього складу. Заготовлену лісосировину з лісових масивів лісовозами підприємства доправляють на склад у вигляді хлистів, які вивантажуються на естакаду для розкряжування деревини. Розкряжування хлистів на сортименти з естакади здійснюється за допомогою напівавтоматичної лінії ЛО-15С. Відсортування лісопродукції на нижньому складі проводять сортувальним транспортером Б-22У у лісонакопичувачі, з яких колоди складаються у штабелі нижнього складу чи відвантажуються у залізничні вагони та автотранспортні засоби консольно-козловими кранами ККС–10.

У лісгоспі створено службу охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці. У своїй роботі служба керується Законом України «Про охорону праці», Положенням про службу охорони праці, іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, затвердженими місячними, квартальними та річними планами робіт.

Рішенням трудового колективу на підприємстві створено комісію з питань охорони праці.

Наказами роботодавця створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці, пожежно-технічну комісію, добровільно-пожежні дружини, службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, комісію з безпеки дорожнього руху, постійно діючу тарифно-кваліфікаційну комісію; закріплено осіб, відповідальних за електро- і пожежну безпеку, справний стан і безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів.

Під час укладання колективного договору у колективах обговорюються та приймаються Комплексні заходи щодо підвищення стану охорони праці на підприємстві, згідно з якими на охорону праці планують витрати в сумі 0,5% від фонду заробітної плати. Зокрема, у 2016 році ця величина становила 5,1%, що в грошовому вираженні дорівнює 1 415 200,0 гривень.

У лісгоспі на всі види робіт, які виконуються, розроблено інструкції з охорони праці. На сьогодні на підприємстві діє 123 інструкції з охорони праці, 15 положень з питань охорони праці.

Контроль за станом охорони праці у лісгоспі здійснюють такими методами:

- через оперативний адміністративно-громадський контроль трьох рівнів з веденням журналів І та ІІ рівнів, проведення щомісячних засідань оперативного контролю щодо ІІІ рівня;

- через перевірки стану охорони праці службою охорони праці та іншими службами лісгоспу з виписуванням приписів, актів перевірок та наказів;

- проведення Тижня охорони праці та культури виробництва, приурочених до Дня охорони праці в Україні і Всесвітнього дня охорони праці;

- оглядом культури виробництва і охорони праці та підготовки підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період.

Оперативний адміністративно-громадський контроль І, ІІ, ІІІ рівнів

І рівень – безпосередні керівники робіт разом з черговими з охорони праці щоденно до початку роботи перевіряють робочі місця на відповідність їх вимогам охорони праці. Усувають виявлені недоліки. Про недоліки, що не можуть бути усунені під час перевірки, майстер доповідає керівнику підрозділу і робить відповідний запис в журналі оперативного адміністративно-громадського контролю І рівня;

ІІ рівень – керівники підрозділів разом з головами цехкомів один раз на тиждень проводять перевірку стану охорони праці на виробництві. Виявлені під час перевірки недоліки, що не можуть бути усунені оперативно, заносять до журналу оперативного контролю ІІ рівня з визначенням термінів усунення та відповідальних осіб за їхнє виконання. У журналі І рівня роблять відмітку про перевірку і про порушення, які безпосередній керівник робіт повинен усунути негайно.

ІІІ рівень – директор лісгоспу разом з головою профспілки один раз на місяць проводить перевірку стану охорони праці в одному чи двох структурних підрозділах. У перевірці також беруть участь керівники цих підрозділів, інженерно-технічні працівники та служба охорони праці. Вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків. Результати проведеної роботи оформляються актами, довідками або приписами та протоколами засідань оперативного контролю, а в разі необхідності (коли необхідно притягнути до дисциплінарної відповідальності) і наказами.

Проведення перевірки стану охорони праці службою охорони праці та іншими службами лісгоспу

Щомісячно службою охороною праці проводиться перевірка стану охорони праці в щонайменше чотирьох підрозділах лісгоспу з виписуванням відповідних Приписів.

Проведення Тижня охорони праці та культури виробництва

Щорічно в останній тиждень квітня проводиться Тиждень з охорони праці та культури виробництва, приурочений до Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня охорони праці. Представники лісгоспу відвідують працівників, які отримали травми на виробництві, а також сім’ї загиблих працівників, яким видається матеріальна допомога.

Службою охорони праці, службою головного механіка, іншими службами проводиться перевірка стану охорони праці та культури виробництва в усіх підрозділах та видається наказ про заохочення найкращих підрозділів та працівників, а також про притягнення до відповідальності порушників.

Проведення внутрішньогосподарського огляду культури виробництва, стану охорони праці та підготовки підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період

Щорічно у кінці вересня у лісгоспі проводиться внутрішньо-господарський огляд культури виробництва, стану охорони праці та підготовки підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період. Оцінка проводиться з питань утримання території, рівня забезпеченості душовими приміщеннями, лазнями, щодо наявності куточків з охорони праці. Видається наказ про визначення найкращих місць серед підрозділів, про преміювання найкращих підрозділів.

На початку жовтня проводиться галузевий огляд культури виробництва за 21 критерієм, які визначають стан охорони праці та підготовленість лісгоспів до роботи в осінньо-зимовий період. За результатами такого обласного галузевого огляду лісгосп упродовж двох останніх років посідав призові місця.

У лісгоспі функціонує кабінет з охорони праці, а в кожному підрозділі є куточок з охорони праці. Для забезпечення нормативною літературою в лісгоспі передплачують журнали «Охорона праці», «Безпека праці», закуповують нормативні документи.

Кожний новоприйнятий працівник проходить попередній медичний огляд, з ним проводять вступний інструктаж з охорони праці. Щорічно видається наказ про проходження періодичного медичного огляду працівників певних категорій відповідно до встановлених термінів проходження.

Велике значення в лісгоспі надають навчанню з питань охорони праці. Щорічно у І кварталі проходять навчання та перевірку знань всі робітники лісгоспу. Раз у три роки на підприємстві проходять навчання та перевірку знань інженерно-технічні працівники та безпосередні керівники робіт. В Українському центрі підвищення кваліфікації працівників лісового господарства, що у м. Боярка, раз у три роки проходять відповідне навчання директор лісгоспу, головний інженер, головний лісничий, головний механік, голова профкому, мисливствознавець, лісничі, начальники лісоскладу та транспортного цеху.

Важливим значенням у створенні безпечних умов праці є забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). Щорічно лісгосп закуповує спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ на суму 200-400 тисяч гривень. Кожного року проводиться страхування водіїв, трактористів, членів добровільної пожежної дружини, пожежних вартівників, працівників лісової охорони.

У лісгоспі налагоджено і щоденно проводиться передрейсовий технічний огляд транспортних засобів. Медичний працівник проводить огляд водіїв та трактористів.

Велика увага приділяється санітарно-гігієнічним та лікувально-профілактичним заходам. Зокрема, у підрозділах функціонують 10 кімнат відпочинку, 3 кімнати для прийняття їжі, 10 душових кімнат, 2 лазні, 14 умивалень, 15 каналізованих туалетів, їдальня на 50 місць.

Упродовж 2015-2016 років проведено капітальні ремонти Карпилівського, Костянтинівського лісництв, приміщення гаража, поточні ремонти будівель ремонтно-механічної майстерні, адміністративного приміщення контори та лазні Сарненського лісництва, Кричильського, Руднянського, Тинненського лісництв, адмінприміщення та побутового приміщення нижнього складу, їдальні. Крім того, надано житло молодим спеціалістам у Карпилівському, Кричильському, Костянтинівському лісництвах.

Працівникам, робота яких пов’язана із забрудненням, щомісячно видають господарське мило; працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, безкоштовно видають молоко.

У лісгоспі 2014 року проведено атестацію робочих місць спеціалізованим суб’єктом господарювання – ТзОВ «НДВП «Екологія».

Результати атестації було використано для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємства.

За результатами атестації робочих місць для 7 працівників лісгоспу призначено відповідні пільги.

 

 

До відома:

 

Юр. адреса: Рівненська область, м. Сарни, вул. Гоголя, 34

Тел.: (03655)33681

Факс: (03655)35521

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України