Головна » Прес-центр » Новини

Відбулося засідання "круглого столу" на тему: "Санаторно-курортне лікування в Україні: стан та перспективи"

05.10.2017

5 жовтня 2017 року директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков взяв участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Санаторно-курортне лікування в Україні: стан та перспективи», організованому Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів в рамках 26-ї Міжнародної медичної виставки «Охорона здоров'я».

Участь у засіданні взяли: народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, Федерації профспілок України, Федерації роботодавців України, ПАТ «Укрпрофоздоровниця», головні лікарі санаторно-курортних закладів України та лікувально-профілактичних закладів, представники громадських організацій та інші запрошені.

Метою «круглого столу» - є об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін у збереженні трудового потенціалу України, відновленні здоров’я застрахованих осіб.

У своєму виступі директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков зазначив, що з 1 серпня 2017 року в повній мірі розпочав виконання усіх завдань та функцій Фонд соціального страхування України, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Фонд є соціальною інституцією, яка реалізує конституційні гарантії щодо соціального захисту громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, охорони їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності.

Під страховим захистом Фонду перебувають майже 11 мільйонів застрахованих осіб, а також постійно отримують страхові виплати по страхуванню від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання майже 206 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей.

Фонд тільки приступив до виконання своїх завдань і перші значні акценти в роботі зосереджуються на реалізації адресності програм соціального захисту населення. Прогресивний єдиний підхід – гроші ходять за людиною – вже на практиці впроваджується в діяльності Фонду.

З цією метою в 2017 році прийнято дві надзвичайно важливі постанови правління Фонду, якими визначено принципово нові механізми забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням, а застрахованих осіб – лікуванням після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.

Згаданими постановами затверджено: «Порядок відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» та «Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України». Останній вступає в дію з 1 січня 2018 року.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я – це стан фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів».

Нашим базовим Законом визначено, що основними завданнями Фонду є реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також надання медичних та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

При цьому за соціальним страхуванням від нещасних випадків Законом передбачена профілактика нещасних випадків на виробництві шляхом здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці.

У той же час за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності профілактичні заходи не проводяться. Таким чином у застрахованих осіб та їх дітей є тільки право на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг.

З огляду на це існує доцільність в розширенні функціональної сфери Фонду та унормуванні його повноважень в частині забезпечення права застрахованих осіб на санаторно-курортне лікування та оздоровлення їх дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на базі санаторно-курортних закладів, як профілактики тимчасової непрацездатності.

Зазначені заходи з профілактики тимчасової непрацездатності націлюватимуться на попередження захворюваності та на безперервне виконання працівниками своїх трудових обов’язків та мають бути спрямовані безпосередньо, як на застрахованих осіб (працююче населення), так і на їх дітей, у яких, у разі настання страхового випадку за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виникає право на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг.

Директор виконавчої дирекції Фонду наголосив, що одним з важливих перспективних завдань є впровадження санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та дитячого оздоровлення.

З цією метою виконавчою дирекцією Фонду розроблено пропозиції стосовно внесення змін в базовий Закон, що спрямовані на відновлення права застрахованих осіб та членів їх сімей на забезпечення послугами із санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

Крім цього, з метою здійснення профілактики професійних захворювань серед застрахованих осіб, запропоновано внесення змін до вищезазначеного Закону в частині забезпечення санаторно-курортним лікуванням застрахованих осіб, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, за результатами періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.

Нагальним також є питання запровадження єдиного реєстру листків непрацездатності, використання при поданні страхувальниками заяв-розрахунків електронного документообігу, надання переваги контролю за правильністю нарахування матеріального забезпечення на етапі опрацювання заяв-розрахунків перед перевірками страхувальників.

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України