Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2017 рік

06.11.2017

 

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА

 

від 10.10.2017 № 50

 

м. Київ

 

 

Про затвердження структури

органів Фонду

 

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», керуючись Статутом Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.   Затвердити та ввести в дію з 01.01.2018:

1.1.    Структуру робочих органів виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування України (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду) згідно з додатком 1.

1.2. Структуру виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі – виконавча дирекція Фонду) згідно з додатком 2.

2. Виконавчій дирекції Фонду:

2.1. Затвердити до 01.11.2017:

2.1.1. Штатний розпис виконавчої дирекції Фонду відповідно до затвердженої структури та граничної чисельності працівників виконавчої дирекції Фонду.

2.1.2. Штатні розписи управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях та місті Києві відповідно до затвердженої структури та граничної чисельності працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

2.2. Провести з дотриманням вимог чинного законодавства України організаційні заходи з приведення структури виконавчої дирекції Фонду у відповідність до додатку 2 до цієї постанови, в тому числі попередити працівників виконавчої дирекції Фонду про зміни в організації виробництва і праці, зміни істотних умов праці, про можливі звільнення тощо.

2.3. Забезпечити проведення робочими органами виконавчої дирекції Фонду організаційних заходів щодо приведення структури робочих органів виконавчої дирекції Фонду згідно із вимогами додатку 1 до цієї постанови, в тому числі попередження працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду про зміни в організації виробництва і праці, зміни істотних умов праці, про можливі звільнення тощо.

3.  Визнати такою, що втратила чинність з 01.01.2018, постанову правління Фонду від 08.02.2017 № 13 «Про затвердження граничної чисельності працівників Фонду соціального страхування України, структури органів Фонду та створення робочих органів».

4. Ця постанова набирає чинності після погодження її з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики та державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

5.   Контроль за виконанням постанови покласти на директора виконавчої дирекції Фонду Баженкова Є. В.

 

 

Голова правління                                                                                                                                                                                                         В. Саєнко

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до постанови правління Фонду

соціального страхування України

від 10 жовтня 2017 р. №50

 

Структура виконавчої дирекції Фонду

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

1

2

Керівництво

Директор

1

Заступник директора

7

Радник директора

2

Самостійні структурні підрозділи

Управління профілактики страхових випадків

Департамент страхових виплат та матеріального забезпечення

Департамент медичних та соціальних послуг

Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

Юридичний департамент

Управління по роботі з персоналом

Департамент фінансового контролю та аудиту

Департамент організаційного та документального забезпечення

Департамент інформаційних систем та електронних реєстрів

Управління справами

Сектор з питань запобігання корупції

 

(внесені зміни постановою правління Фонду від 14.12.2017 №63 до дод. №1)

(внесені зміни постановою правління Фонду від 19.07.2018 №8, дод. №2)

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України