Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ТзОВ "Гербор-холдінг" (м. Володимир-Волинський Волинської області)

05.12.2017

Діяльність підприємства ТзОВ «Гербор –Холдинг» в місті Володимир–Волинському розпочинається з 1995 року. Основний вид діяльності підприємства згідно з КВЕД - 31.09. ТзОВ «Гербор –Холдинг» спеціалізується на випуску офісних меблів, корпусних меблів (наборів для кухонь, спалень, дитячих кімнат та окремих найменувань меблів).

Меблі виготовляються на сучасному технологічному обладнанні провідних фірм. Підприємство вважається одним із лідерів вітчизняної меблевої галузі. Його продукція користується попитом не тільки в Україні, а й за її межами. У добутку підприємства – експорт високоякісної продукції у 21 країну світу, де вона користується незмінним попитом. Підприємство займає перше місце в рейтингу Міністерства промислової політики та державної статистики України, виборювало звання найкращого серед вітчизняних підприємств, визнавалось “Підприємством року”, а також займає чільне місце в міжнародному економічному рейтингу. Всього цього неможливо досягти без злагодженої роботи всього колективу, без системи управління не тільки виробництвом, а і системою охорони праці.

На підприємстві з початку 1995 року проведено модернізацію існуючих виробничих приміщень і побудовано нові, встановлено сучасне високотехнологічне устаткування, введена система управління якості (ДСТУ ІSО 9001 “Система управління якістю”).

Підприємство ТзОВ «Гербор-Холдинг» відноситься до підприємств з підвищеною небезпекою. Об'єктами підвищеної небезпеки на підприємстві є: посудини, що працюють під тиском, вантажопідіймальні підйомні споруди, компресори, трубопроводи під тиском, електрообладнання та електроустаткування, електроінструмент, рухомий транспорт, об'єкти з вибухо- та пожежонебезпечними зонами тощо. На експлуатацію устаткування та роботи підвищеної небезпеки підприємство отримало дозвіл на початок виконання робіт та експлуатацію обладнання.

На підприємстві працює 655 працівників, з них 96 жінок, 6 працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, на яких проведена атестація робочих місць за умовами праці.

Штат підприємства налічує як основні виробничі підрозділи, так і технічні служби. У штаті підприємства створена служба охорони праці, яка працює відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці і керується у своїй діяльності Законом України «Про охорону праці», міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці. Підпорядковується служба охорони праці безпосередньо генеральному директору ТзОВ «Гербор– Холдинг».

З метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці, на підприємстві забезпечується вирішення таких основних завдань:

1) професійний добір працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки з урахуванням стану їхнього здоров'я та психофізіологічних показників;

2) навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці за участю Державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держпраці», управління Держпраці у Волинській області, Фонду соціального страхування України у Волинській області;

3) безпека обладнання забезпечується шляхом приведення його у відповідність до вимог системи стандартів безпеки праці (ССБП) та вимог правил охорони праці, а також своєчасного проведення планово-попереджувальних ремонтів, випробувань, удосконалення систем огороджувальних та запобіжних засобів;

4) безпека виробничих процесів забезпечується за рахунок відображення вимог безпеки праці у технологічних документах;

5) безпека будівель та споруд забезпечується завдяки своєчасному проведенню оглядів, ремонтів та реконструкції. Проектна документація на будівництво та реконструкцію будівель і споруд проходить експертизу на відповідність її вимогам нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки;

6) забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці досягається за рахунок систематичного контролю стану виробничого середовища, загазованості, запиленості повітря робочої зони, рівнів шуму, вібрації, іонізованого та неіонізованого випромінювання, освітлення, температурного режиму тощо, ефективності роботи вентиляційних установок, їх своєчасного ремонту і чистки та проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

7) наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) забезпечується відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для даної галузі;

8) оптимальні режими праці та відпочинку забезпечуються шляхом додержання режиму праці та відпочинку, проведення оздоровчих заходів щодо зниження нервово-емоційних навантажень;

9) лікувально-профілактичне обслуговування працюючих забезпечується за рахунок проведення періодичних медичних оглядів та проведення оздоровчих і профілактичних заходів;

10) санітарно-побутове обслуговування забезпечується через обладнання та належне утримання гардеробних, душових приміщень, туалетів, кімнат особистої гігієни жінок, умивальників тощо.

З метою створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці здорових та безпечних умов праці, забезпечення додержання прав працівників згідно із законодавством України про охорону праці, служба охорони праці за підтримки генерального директора підприємства забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створені відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

- розроблені посадові інструкції, в яких передбачено обов'язки, права та відповідальність за порушення вимог охорони праці;

- реалізовуються комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджуються прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивний досвід з охорони праці тощо;

- забезпечується усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, забезпечується виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування нещасних випадків;

- проводяться інструктажі з питань охорони праці, навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці. Щорічне навчання та перевірка знань працівників, що працюють на роботах підвищеної небезпеки на підприємстві;

- проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць, вживає за їх підсумками заходи щодо усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

- розроблені та затверджені положення, інструкції з охорони праці, інші нормативні акти з питань охорони праці, які встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях згідно з вимогами нормативних актів по охороні праці, безкоштовно забезпечують працівників нормативними актами про охорону праці;

- здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, використання ЗІЗ, виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;

- всі керівники структурних підрозділів пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці та отримали відповідні посвідчення;

- використовуються нові засоби виробництва, машини, технологічні лінії;

- проводиться професійний добір та періодичні медичні огляди працівників;

- проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, як при прийнятті на роботу так і в процесі трудової діяльності;

- створені належні санітарно-гігієнічні умови праці;

- працівники забезпечені в повному об’ємі засобами індивідуального та колективного захисту;

- забезпечені санітарно-побутові умови;

- організована система контролю безпечного ведення робіт;

- проводиться матеріальне стимулювання високопродуктивної, безаварійної та безпечної роботи.

На підприємстві на загальних зборах трудового колективу обрано уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці, яка бере активну участь в реалізації системи управління охороною праці.

Виходячи з аналізу стану промислової безпеки, охорони праці у ТзОВ «Гербор -Холдинг », службою охорони праці проводиться відповідна робота з попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, що дає змогу не допускати нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання.

 

До відома:

Юридична адреса: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211а

Телефон: (03342) 3-83-82

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України