Головна » Діяльність Фонду » Статистичні дані

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 2017 рік

30.01.2018

Порівняльний аналіз стану нещасних випадків та професійних захворювань в Україні за 2017 рік з 2016 роком здійснено без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р (із змінами).

Аналіз нещасних випадків

У 2017 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4 965 (з них 332 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 4 440 (в т.ч. смертельно – 231) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 525 (в т.ч. смертельно – 101) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У 2017 році у порівнянні з 2016 роком кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 4,2 % (з 4766 до 4965), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 8,8 % (з 364 до 332).

Зростання кількості нещасних випадків на виробництві відбулося у: м. Києві – на 121 випадок, або на 32,0 %, Запорізькій області – на 44 випадки, або на 14,9 %, Дніпропетровській області – на 42 випадки, або на 5,7 %, Кіровоградській області – на 29 випадків, або на 37,7 %, Хмельницькій області – на 23 випадки, або на 21,9 %, Закарпатській, Івано-Франківській та Полтавській областях – на 18 випадків, або на 54,5 %, 25,4 % та 10,7 % відповідно, Вінницькій області – на 13 випадків, або на 7,6 %, Львівській області – на 10 випадків, або на 3,3 %, Тернопільській області – на 6 випадків, або на 11,1 %, Херсонській області – на 3 випадки, або на 4,0 % та Черкаській області – на 2 випадки, або на 2 відсотки.

Значно збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком у: Донецькій області – на 12 випадків, або у 1,5 разів (з 23 до 35), м. Києві – на 7 випадків, або на 31,8 % (з 22 до 29), Запорізькій області – на 5 випадків, або на 41,7 % (з 12 до 17), Львівській області – на 13,3 % (з 30 до 34).

Значне зниження страхових нещасних випадків відбулося у: Луганській області – на 28,6 % (з 133 до 95), Харківській області – на 13,6 % (з 235 до 203).

Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у: Дніпропетровській області (15,7 %), Донецькій області (13,6 %) та м. Києві (10,1 %). Кількість травмованих осіб у цих областях складає 39,4 % від загальної кількості травмованих по Україні.

На підприємствах України травмовано 74 % (3 674) чоловіків та 26 % (1 291) жінок від загальної кількості травмованих по Україні.

Отримали травми на виробництві у стані алкогольного сп’яніння 109 осіб (2,2 % від загальної кількості травмованих по Україні), що на 14 осіб менше у порівнянні 2016 роком. При цьому 37 осіб отримали травми із смертельним наслідком.

Найбільше у 2017 році травмувалися робітники таких професій: гірник очисного забою, водій автотранспортних засобів, прохідник.

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років (1270 осіб, що складає 25,6 % від загальної кількості травмованих по Україні за 2017 рік).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні65,5 % (3 249) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 22,3 % (1 109) нещасних випадків, а через технічні причини – 12,2 % (607) нещасних випадків.

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 35,1 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (1 742 травмовані особи);

- невиконання посадових обов’язків – 8,7 % (433 травмовані особи);

- порушення правил безпеки руху (польотів) – 7,0 % (346 травмованих осіб);

- порушення технологічного процесу – 2,7 % (136 травмованих осіб);

- порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – 2,4 % (120 травмованих осіб).

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:

- особиста необережність потерпілого – 13,2 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (657 травмованих осіб);

- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 5,2 % (256 травмованих осіб);

- інші причини – 3,4 % (168 травмованих осіб).

Найпоширенішими технічними причинами стали:

- незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території – 3,6 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (181 травмована особа);

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 2,5 % (124 травмованих осіб);

- інші технічні причини – 1,7 % (83 травмовані особи);

- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 1,2 % (59 травмованих осіб);

- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 1,0 % (48 травмованих осіб).

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться:

- падіння потерпілого під час пересування – 22,1 % (1 095 травмованих осіб від загальної кількості травмованих по Україні);

- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів – 11,2 % (558 осіб);

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 8,8 % (435 осіб);

- падіння потерпілого з висоти 7,4 % (369 осіб);

- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 4,7 % (235 осіб);

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 4,6 % (226 осіб);

- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 4,2 % (210 осіб).

За 2017 рік кількість нещасних випадків, до яких призвела експлуатація обладнання, устаткування, машин та механізмів становить 1484 випадки, в т.ч. 168 – смертельно, що складає 29,9 % від загальної кількості травмованих по Україні.

До устаткування, використання якого найчастіше приводить до настання нещасних випадків, належить:

- автомобілі – 6,1 % від загальної кількості травмованих по Україні (301 травмована особа);

- автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди – 3,7 % (183 особи);

- устаткування гірничо-шахтне – 2,8 % (137 осіб).

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться:

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – кількість травмованих складає 18,9 % від загальної кількості травмованих по Україні (936 травмованих осіб, в т.ч. 31 – смертельно);

- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 9,8 % (487 травмованих осіб, в т.ч. 65 – смертельно);

- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 7,3 % (361 травмована особа, в т.ч. 52 – смертельно).

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 36,0 % від загальної кількості травмованих по Україні.

Аналіз професійних захворювань

У 2017 році у порівнянні з 2016 роком кількість професійних захворювань збільшилась на 21,7 %, або на 348 захворювань (з 1 603 до 1 951).

Кількість професійних захворювань збільшилась у: Львівській області – на 237 випадків (з 358 до 595), Донецькій області – на 163 випадки (з 156 до 319), Сумській області – на 13 випадків (з 34 до 47), Кіровоградській та Харківській областях – на 10 випадків (з 64 до 74, з 41 до 51) відповідно, Миколаївській області – на 8 випадків (з 3 до 11), Запорізькій та Полтавській областях – на 4 випадки (з 43 до 47, з 1 до 5 відповідно), м. Києві – на 3 випадки (з 6 до 9), Черкаській та Чернігівській областях – на 2 випадки (з 7 до 9, з 3 до 5 відповідно), Київській та Тернопільській областях – на 1 випадок (з 1 до 2, з 0 до 1 відповідно).

Найбільше зниження професійних захворювань відбулося у: Волинській області – на 43,8 % (з 89 до 50) та Луганській області – на 35,4 % (з 48 до 31).

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у: Дніпропетровській області (34,5 %), Львівській області (30,5 %) та Донецькій області (16,4 %). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях складає 81,4 % від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

Загальна кількість встановлених діагнозів професійних захворювань в 2017 році по Україні – 3 061.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 40,1 % від загальної кількості діагнозів по Україні (1228 випадків). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 30 % (917 випадків). Третє місце за хворобами слуху – 10,3 % (316 випадків), четверте за вібраційною хворобою – 8,6 % (262 випадки).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 82,6 % від загальної кількості по Україні (1 612 осіб), що на 23,0 % (301 особу) більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Робота страхових експертів з охорони праці

Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування України щодо запобігання нещасним випадкам покладено на страхових експертів з охорони праці.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду у 2017 році було здійснено перевірки 2 586 підприємств щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці. Найбільше таких перевірок було здійснено у Луганській області (192), Дніпропетровській та Одеській областях (188), Київській області (165).

Страховими експертами з охорони праці під час проведення перевірок виявлено 18 017 порушень законодавства про охорону праці. Внесено 2 566 подань роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці та отримано 1 957 відповідей на ці подання, на 602 подання термін надання відповіді не настав.

До органів Державної служби України з питань праці внесено 20 подань щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці.

Протягом 2017 року страховими експертами з охорони праці складено 433 протоколи про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві, розглянуто 271 скаргу та заяв застрахованих.

Службою страхових експертів з охорони праці виконавчої дирекції Фонду постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям з організації роботи з охорони праці.

Так, у 2017 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підприємствах взято участь у проведенні 3 153 семінарів; 6 542 нарад; 2 146 «круглих столів».

Всі вищезазначені заходи направлені на визначення шляхів покращення умов праці та профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, забезпечення реалізації заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на засадах співпраці з роботодавцями, ефективного функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, організації контролю за станом умов праці на робочих місцях та проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

Пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці займає одне із важливих місць в практиці профілактичної роботи Фонду. У засобах масової інформації було опубліковано 2 896 статей з питань охорони праці і соціального захисту працюючих у разі виникнення нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Кіровоградській області – 281, Запорізькій області – 250, Полтавській області – 207). Проведено 1 135 заходів з інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо безпечних і нешкідливих умов праці (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Запорізькій області – 370, Одеській області – 164, Черкаській області – 137).

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці протягом року страховими експертами надано 33 721 консультацію з питань охорони праці та страхування від нещасних випадків. Найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Дніпропетровській області – 4 491, Донецькій області – 3 608, м. Києві – 2 911, Запорізькій області – 2 603, Черкаській області – 2 347.

Крім того, страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду активно беруть участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах, кількість таких підприємств у 2017 році склала 13 876. Найбільше опрацьовано по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Одеській області – на 1 291 підприємстві, у Вінницькій області – на 1 056 підприємствах, Харківській області – на 1 012 підприємствах.

Також взято участь:

- у роботі 5 268 комісій з питань охорони праці підприємств;

- у розробленні 10 625 нормативних актів про охорону праці підприємств;  

- у розробленні 6 596 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадженні їх на підприємствах страхувальників, внесенні пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва.

 

Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за 2017 рік

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними причинами за 2017 рік

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними галузями економіки за 2017 рік

 

Розподіл страхових нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1 по регіонах України за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком

 

Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України за 2017 рік

 

Порівняльний розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 за галузями економіки за 2017 рік

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 по регіонах України за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України