Головна » Запитання - відповіді » Матеріальне забезпечення застрахованих осіб та потерпілих на виробництві

У якому розмірі надається допомога по тимчасовій непрацездатності дружинам (чоловікам) військовослужбовців?

03.10.2018

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Згідно із статтею 24 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу в таких розмірах:

50 відсотків середньої заробітної плати – застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

60 відсотків середньої заробітної плати – застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

70 відсотків середньої заробітної плати – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати – застрахованим особам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Отже, пільг щодо оплати листка непрацездатності дружинам військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середнього доходу Законом № 1105 не передбачено.

Також, відповідно до частини четвертої статті 19 Закону № 1105, застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі визначеному статтею 24 Закону № 1105, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

При цьому, згідно із реченням другим частини другої статті 18 відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011 (далі – Закон № 2011), при тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Разом з тим, статтею 4 Закону № 2011 визначено, що забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Згідно статті 23 Закону № 2011 фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією Закону № 2011, здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства оборони України, розвідувальних органів України та інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, інших джерел, передбачених законом.

Отже, пільги, компенсації та гарантії, передбачені Законом № 2011, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

Враховуючи викладене, дружини (чоловіки) військовослужбовців мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) за рахунок коштів Фонду на загальних підставах залежно від страхового стажу.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України