Головна » Запитання - відповіді » Медико-соціальні послуги

Чи можливе забезпечення автомобілем за наслідками травми на виробництві, отриманої в Латвійській Республіці?

28.02.2018

Статтею 2 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Основи) передбачено, що законодавство України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування складається з цих Основ та прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то застосовуються норми міжнародного договору.

Відповідно до статті 3 цих Основ право на забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням згідно з цими Основами мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) відповідно до Основ визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

Частиною другою статті 2 Закону також визначено, що якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про соціальне страхування, застосовуються норми міжнародного договору.

Таким чином, якщо травма отримана під час роботи на підприємстві на території Латвійської Республіки, відповідно на потерпілого поширювалось законодавство Латвійської Республіки в галузі соціального забезпечення.

Враховуючи викладене, питання соціального забезпечення такого потерпілого регулюється Договором між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення (далі – Договір), ратифікованим Законом України № 525-XIV від 19.03.1999.

Згідно із статтею 20 Договору допомоги і відшкодування шкоди в разі трудового каліцтва призначає і виплачує Компетентна установа тієї Сторони, законодавство якої поширювалось на особу під час виконання роботи, що привела до отримання трудового каліцтва.

Враховуючи вищезазначене, для розгляду порушеного питання потерпілому необхідно звернутись до Міністерства добробуту Латвійської Республіки (Latvijas Republikas Labklājības ministrija) за адресою: вул. Сколас 28, Рига, LV - 1331. Телефон: +37167021600, факс: +37167276445, e-пошта: lm@lm.gov.lv, сайт: www.lm.gov.lv.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України