Головна » Запитання - відповіді » Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Який порядок встановлення та розслідування професійного захворювання?

01.03.2018

Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх настання підлягають розслідуванню відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі - Порядок). У разі підозри на професійне захворювання, лікувально-профілактичний надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики до територіального органу Держпраці за місцезнаходженням підприємства, де працює (працював) хворий.

Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці (далі - санітарно-гігієнічна характеристика) є одним з документів, з урахуванням якого в кожному конкретному випадку вирішується питання про зв'язок хронічного захворювання (отруєння) з впливом виробничих факторів і трудового процесу з метою встановлення діагнозу хронічного професійного захворювання (отруєння).

Для складання санітарно-гігієнічної характеристики територіальний орган Держпраці за місцезнаходженням підприємства, де працює (працював) хворий, надсилає припис роботодавцю для надання необхідних документів за встановленою формою згідно з додатком 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2004 № 614 «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці». Термін надання роботодавцем документів не повинен перевищувати 15 робочих днів з часу отримання офіційного запиту від територіального органу Держпраці за місцезнаходженням підприємства. Після одержання усіх матеріалів від роботодавця, територіальний орган Держпраці за місцезнаходженням підприємства проводить вивчення та аналіз документів, поданих власником підприємства та проводить обстеження підприємства для уточнення умов праці працівника в його присутності, в присутності представників роботодавця, робочого органу виконавчої дирекції Фонду, профспілкової організації з проведенням, у разі необхідності, вимірювання (досліджень) виробничих факторів і трудового процесу за кошти роботодавця. За результатами обстеження у термін до 5 днів комісія складає акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта. Після складання акта санітарно–епідеміологічного обстеження об’єкта територіальне управління Держпраці за місцезнаходженням підприємства складає санітарно-гігієнічну характеристику.

У разі підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний заклад направляє працівника на консультацію до лікаря - профпатолога з документами, перелік яких визначено у додатку 14 Порядку.

Для встановлення остаточного діагнозу та зв'язку захворювання з впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу лікар-профпатолог направляє хворого до спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу з відповідними документами. Спеціалізованим профпатологічним лікувально-профілактичним закладом стосовно кожного хворого складається повідомлення про професійне захворювання (отруєння) за формою П-3 (далі - повідомлення за формою П-3) згідно з додатком 15 Порядку.

Повідомлення за формою П-3 протягом трьох днів після встановлення діагнозу надсилається керівникові підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до виникнення професійного захворювання, територіальному органу Держпраці, робочому органові виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, а також профпатологу, який направив хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.

Після надходження повідомлення за формою П-3 територіальний орган Держпраці за місцезнаходженням підприємства створює комісію з розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання. За результатами проведення розслідування складається акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання за формою П-4.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України