Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ТзОВ "Склоресурс" (м. Дубно Рівненської області)

28.02.2018

Товариство з обмеженою відповідальністю «Склоресурс» створене у 2006 році і зареєстроване у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 18.10.2006 (довідка АБ № 147054 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Головним управлінням статистики у Рівненській області 18.10.2006).

ТзОВ «Склоресурс» здійснює господарську діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Склоресурс».

Предметом діяльності ТзОВ «Склоресурс» є:

- формування та оброблення листового скла;

- виробництво будівельних виробів з пластмас;

- оптова торгівля будівельними матеріалами.

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 264 чоловіка, з них 39 жінок.

В організаційну структуру ТзОВ «Склоресурс» входять наступні підрозділи:

- виробничий відділ;

- відділ продажу, постачання та логістики;

- технічна служба;

- бухгалтерія та адмінперсонал;

- автотранспортна служба.

До складу виробничого відділу входять виробничий цех, складське приміщення, які розташовані на території товариства.

Режим роботи в цеху двозмінний.

Початок роботи першої зміни – 08.00 год., закінчення – 16.00 год. з перервою на відпочинок з 12.00 год. – до 12.30 год.

Початок роботи другої зміни – 16.00 год., закінчення – 22.00 год. з перервою на відпочинок з 19.00 год. – до 19.30 год.

Виробництво склопакетів складається з наступних технологічних операцій: розвантаження та складування сировини (скло, дистанційна рамка, герметики, молекулярне сито тощо); різка та обробка скла по розмірах згідно замовлення; виготовлення та обробка дистанційної рамки; складання склопакету на автоматичній лінії (мийка та сушка скла, позиціонування дистанційної рамки, пресування склопакету та його герметизація); складування виробів на А-подібну піраміду; підготовка та пакування для відвантаження; навантаження автомобіля готовою продукцією.

Все обладнання в цехах підприємства автоматизоване та високотехнологічне з використанням технологічних ліній світових лідерів в галузі обробки скла, таких, як Lisec, Bystronic, Forel, Baveloni, NorthGlass, Mistrello, INO, SkillGlass, Pujol, GFP, Bovone та інші. За допомогою європейських спеціалістів була освоєна технологія самих сучасних систем скління.

На ТзОВ «Склоресурс» впроваджено систему контролю якості ISO 9001 та створено сертифіковану лабораторію для забезпечення якості продукції та сервісу.

Оперативне керівництво поточною діяльністю підрозділів апарату управління та службами, відповідно до наказів генерального директора ТзОВ «Склоресурс» та затверджених посадових інструкцій, здійснюють:

- виконавчий директор;

- начальник виробництва;

- головний енергетик;

- служба охорони праці.

Для вирішення конкретних питань з охорони праці на ТзОВ «Склоресурс» створена служба охорони праці, яка представлена інженерами з охорони праці у виробничих підрозділах – всього 3 спеціаліста.

На підприємстві впроваджена система управління охороною праці, основними функціями якої є прийняття та реалізація завдань щодо здійснення організаційних заходів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності працюючих, недопущення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

З працівниками всіх підрозділів підприємства проводяться інструктажі всіх рівнів. При прийнятті на роботу працівники проходять стажування на робочому місці. Щорічно з робітниками, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки постійно діючою комісією з навчання та перевірки знань з охорони праці. Члени комісії пройшли навчання в навчальному центрі управління Держпраці в установленому порядку та мають відповідні посвідчення. До роботи комісії постійно залучається представник Фонду. З метою підвищення рівня знань працівників з охорони праці, підприємством була придбана комп’ютерна програма – екзаменатор.

Для кожної професії та виду робіт, що виконуються на підприємстві, розроблені та затверджені інструкції з охорони праці. Інструкції зареєстровані у відповідному журналі та необхідна кількість примірників видана в підрозділи під розпис. Всього на підприємстві введено в дію 115 інструкцій з охорони праці.

З метою пропаганди безпечних умов праці, в усіх підрозділах підприємства обладнані куточки з охорони праці, які забезпечені нормативно-правовими актами з питань охорони праці та наглядною агітацією, також в наявності є кабінет Охорони праці з наглядною агітацією щодо безпечних прийомів праці.

Підприємством щорічно оформляється підписка на видання «Безпека праці», «Довідник спеціаліста з охорони праці».

Працівники при прийнятті на роботу проходять первинний медогляд, а в процесі роботи – періодичні медогляди, відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

У автотранспортному підрозділі проводяться передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв автотранспортних засобів.

Працівники ТзОВ «Склоресурс» забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, а також миючими та дезінфікуючими засобами. Створено належні санітарно-побутові умови. В усіх спорудах та на території підприємства підтримується порядок.

Щорічно на підприємстві плануються заходи, спрямовані на доведення умов та безпеки праці згідно вимог нормативно-правових актів з охорони праці. На їх реалізацію з початку 2017 року використано 500,0 тис. грн, на 2018 рік заплановано використати 550,0 тис. грн.

У 2016 році у підрозділах ТзОВ «Склоресурс» була запланована та проведена атестація робочих місць працівників, які працюють у шкідливих умовах праці. За результатами атестації  відповідно були видані карти умов праці на робочих місцях.

На підприємстві забезпечується протипожежний режим. Розроблено План пожежогасіння, зроблені розрахунки кількості переносних вогнегасників у будівлях, спорудах та автотранспортних засобах.

Щорічно, в останній тиждень квітня, проводиться Тиждень з охорони праці, приурочений до Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня охорони праці, під час якого проводяться семінари для працівників з дотримання техніки безпеки при виконанні робіт та конкурси-огляди на краще робоче місце та виробничий підрозділ, проводяться дні відкритих дверей.

У 2017 році розпочата реконструкція підприємства, добудовуються нові виробничі приміщення з метою нарощування виробництва та створення нових робочих місць.

 

До відома:

Юридична адреса підприємства: 35600, м. Дубно, вул. Замкова, 51.

Фактична адреса підприємства: 35600, м. Дубно, вул. Семидубська, 107.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України