Головна » Діяльність Фонду » Статистичні дані

Надання матеріального забезпечення застрахованим особам та проведення страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за І квартал 2018 року

20.04.2018

Надання матеріального забезпечення

За І квартал 2018 року сума витрат Фонду для надання матеріального забезпечення майже 1 млн застрахованих осіб склала 2 859,0 млн грн, в тому числі:

- допомога по тимчасовій непрацездатності – 1 966,5 млн грн, або 68,8% суми витрат на матеріальне забезпечення;

- допомога по вагітності та пологах – 881,4 млн грн, що становить 30,8%;

- допомога на поховання – 11,1 млн грн (0,4%).

Найбільша сума касових видатків Фонду для надання матеріального забезпечення простежується в наступних регіонах України: в місті Києві – 21,8% від загальної суми по Україні; Дніпропетровській області – 10,1%; Львівській – 6,8%; Харківській – 6,1%; Донецькій – 5,4%; Запорізькій – 4,9%; Київській – 4,4%; Одеській – 4,3%.

Сума фактичних витрат на матеріальне забезпечення за І квартал 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 781,2 млн грн, або на 34,6%.

Фактичні витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у І кварталі поточного року збільшились на 566,1 млн грн, або на 36,4% у порівнянні з І кварталом 2017 року. При цьому кількість оплачених днів тимчасової непрацездатності збільшилась на 1,3% і склала 10 299 826.

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності станом на 01.04.2018 склав 205,82 грн, проти 152,91 грн попереднього року, тобто зріс на 34,6 відсотка.

Слід зауважити, що Фонд соціального страхування України у І кварталі 2018 року забезпечив допомогою по тимчасовій непрацездатності більше як 948,4 тис. застрахованих осіб.

Фактична сума витрат Фонду на виплату допомоги по вагітності та пологах за І квартал 2018 року у порівнянні з І кварталом 2017 року зросла на 209,5 млн грн, або на 29,9 відсотка. При цьому кількість оплачених днів по вагітності та пологах порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 38,6 тис. днів, або на 0,8%.

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах станом на 01.04.2018 становить 188,75 грн, проти 144,13 грн у І кварталі 2017 року, тобто зріс на 31 відсоток.

У І кварталі 2018 року за рахунок Фонду соціального страхування України допомогу по вагітності та пологах отримали більше як 47 тис. застрахованих осіб.

Фактична сума витрат Фонду на виплату допомоги на поховання у порівнянні з І кварталом 2017 року збільшилась на 5,6 млн грн, або 94,5 відсотка. Допомогу на поховання за І квартал отримали більше, як по 2,8 тис. страхових випадках.

Середній розмір допомоги на поховання за І квартал 2018 року по Україні становить 4 097,97 грн проти 2 232,29 грн у І кварталі 2017 року, що на 1 865,68 грн, або 83,6% більше.

Слід зазначити, що факторами значного зростання витрат Фонду на виплату матеріального забезпечення є:

- зростання розміру мінімальної та середньої заробітної плати по Україні;

- постановою правління Фонду соціального страхування України від 08.02.2017 № 17 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» встановлено розмір допомоги на поховання на рівні 4 100 грн замість 2 200 гривень.

Відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 8, робочими органами виконавчої дирекції Фонду у І кварталі 2018 року надано матеріальне забезпечення 92 внутрішньо переміщеним особам на суму 972,0 тис. грн, в тому числі:

- 63 особи отримали допомогу по тимчасовій непрацездатності;

- 27 - по вагітності та пологах;

- 2 - допомогу на поховання.

Фактичні витрати на матеріальне забезпечення на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за І квартал 2018 року склали 7,0 млн грн, в тому числі:

- по тимчасовій непрацездатності – 0,9 млн грн за 8 555 днів, при цьому середньоденний розмір допомоги склав 109,90 грн;

- по вагітності та пологах – 6,1 млн грн за 30 993 днів, середньоденний розмір – 197,80 гривень.

 

Страхові виплати потерпілим та членам їх сімей

Станом на 01 квітня 2018 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюються щомісячні страхові виплати 207,2 тисячам потерпілих (членів їх сімей). Слід зазначити, що з цієї кількості отримувачів виплат - 44,7 тис. потерпілих є внутрішньо переміщеними особами, які продовжують отримувати страхові виплати на підконтрольній українській владі території.

За І квартал 2018 року витрати на страхові виплати у порівнянні з І кварталом 2017 року зросли на 336,4 млн грн, або 24,1% і склали 1 732 млн грн.

У структурі страхових виплат, здійснених за І квартал 2018 року, основна частина припадає на:

- щомісячні страхові виплати – 1 683,7 млн грн, що становить 97,2% витрат на страхові виплати;

- одноразову допомогу – 23,7 млн грн (1,4%);

- допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві – 24,5 млн грн (1,4%).

Найбільша сума страхових виплат по Україні за І квартал 2018 року виплачена в областях: Донецькій, що складає 24,3%; Дніпропетровській – 22,8%; Львівській – 9,8%; Луганській – 7%; Харківській – 6,4%; Запорізькій – 4%; та місті Києві - 2,8%.

Станом на 01.04.2018 року щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, отримують 197 тис. осіб, що в порівнянні з І кварталом попереднього року менше на 1 відсоток.

Водночас сума витрачених коштів за І квартал 2018 рік на цей вид виплати склала 1 615,6 млн грн, що на 328,3 млн грн, або на 25,5% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 2922,36 грн, що на 691,63 грн, або 31% вище порівняно з І кварталом попереднього року.

Чисельність отримувачів щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, в порівнянні з березнем 2017 року зменшилась на 5,3% і складає станом на 01.04.2018 – 10,2 тис. осіб.

Сума витрат на цю виплату за звітний період склала 68 млн грн, що на 9,1 млн грн, або 15,4% більше порівняно з І кварталом попереднього року.

Середньомісячний розмір призначеної виплати за І квартал 2018 року склав 2 349,02 грн, що на 480,67 грн (25,7%) більше порівняно з І кварталом 2017 року.

Значною мірою на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей вплинули проведені робочими органами виконавчої дирекції Фонду з 01 січня та з 01 березня 2018 року перерахунки цих виплат.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» Фондом соціального страхування України здійснювалося підвищення щомісячних страхових виплат в три етапи:

1) особам, які мали право на виплати станом на 01 січня 2018 та мали право на перерахування сум щомісячних страхових виплат за період з 01 березня 2008 року по 01 березня 2011 року.

Осучаснення щомісячних страхових виплат з 01.01.2018 здійснювалося шляхом визначення розміру щомісячної страхової виплати із збільшеного розміру заробітної плати, з якої станом на 01 березня 2017 року розраховувалися суми щомісячних страхових виплат.

Таким чином, здійснено осучаснення заробітної плати особам, яким страхові виплати призначалися до 2012 року.

У результаті щомісячні страхові виплати з 01 січня 2018 року збільшено 168,9 тисячам осіб, або 82% від усіх отримувачів страхових виплат у Фонді. При цьому розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464,2 грн, в тому числі збільшено розмір щомісячних страхових виплат для 37,8 тис. внутрішньо переміщених осіб, середній розмір зростання виплат у них склав 438,9 гривень.

2) усім потерпілим на виробництві та членам їх сімей з 01 березня 2018 року на коефіцієнт 1,2.

У результаті проведеного перерахунку розмір щомісячних страхових виплат з 01 березня 2018 року збільшено 207 тисячам потерпілих на виробництві та особам, які мають право на виплати в разі втрати годувальника. При цьому розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 514 грн, або на 20 відсотків, в тому числі збільшено розмір щомісячних страхових виплат для 44,4 тис. внутрішньо переміщених осіб, середній розмір зростання виплат у них склав 581,7 гривень.

3) потерпілим на виробництві, у яких після проведеного перерахунку з 01 березня 2018 року відкоригований розмір середньої заробітної плати був менший 3 200 гривень.

У результаті розмір щомісячної страхової виплати підвищено для 4,2 тис. потерпілих, з низьким розміром заробітної плати перед настанням страхового випадку. При цьому середній розмір щомісячних виплат у них збільшився на 368,8 грн або 49,5 відсотка.

Слід зазначити, що внаслідок усіх перерахунків, проведених Фондом соціального страхування України з 01 січня та з 01 березня 2018 року, середній розмір щомісячних страхових виплат потерпілих (членів їх сімей) збільшився на 892,3 грн, або на 40,6 відсотка. Щомісячні страхові виплати шахтарям та членам їх сімей в середньому зросли на 1070,4 гривень.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, у І кварталі 2018 року проводилась індексація грошових доходів 38,7 тис. потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право. Загальна сума витрат на індексацію за І квартал 2018 року склала 15,3 млн гривень.

За І квартал 2018 року одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому призначено 881 особі, що на 8,2% менше в порівнянні з І кварталом 2017 року.

Загальна сума цієї виплати склала 10,5 млн грн, що на 636,4 тис. грн або 5,7% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Середній розмір допомоги на одного потерпілого склав 11,7 тис. грн, що порівняно з І кварталом 2017 року на 1,3 тис. грн, або 12,7% більше.

У І кварталі 2018 року 66 сім’ям призначено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого, в порівнянні з відповідним періодом минулого року їх кількість зменшилась на 36 сімей або 35,3 відсотка. Крім того, одноразова допомога була призначена 62 утриманцям, що менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 41 особу (39,8%).

За І квартал 2018 року сума видатків на виплату одноразової допомоги сім’ї склала 11,2 млн грн, в порівнянні з І кварталом 2017 року вона зменшилась на 4,4 млн грн або 28,1 відсотка. Сума одноразової допомоги утриманцям склала 2,1 млн грн, що відповідно менше, ніж в І кварталі 2017 року на 1 млн грн, або 32,8 відсотка.

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім’ю в І кварталі 2018 року в середньому призначалась у розмірі 164,9 тис. грн, що порівняно з І кварталом 2017 року на 21,8 тис. грн, або 15,3% більше.

Також збільшився на 12,9% (3,8 тис. грн) середній розмір виплати на одного утриманця та склав 33,5 тис. гривень.

Слід зазначити, що у І кварталі 2018 року на 28,1% (5,4 млн грн) зросли витрати на відшкодування допомоги по тимчасовій непрацездатності потерпілим. Середній розмір допомоги, яка була відшкодована 3,2 тис. потерпілих склав 7,7 тис. грн, що на 1,8 тис. грн, або 31,3% більше порівняно з І кварталом 2017 року.

З огляду на вищевикладене зазначаємо, що Фонд прикладає максимум зусиль, щоб забезпечити в повному обсязі гарантії потерпілим (членам їх сімей), як це передбачено законодавством.

 

Витрати Фонду на матеріальне забезпечення по регіонам України за І квартал 2018 року

 

Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким Фонд проводить страхові виплати, станом на 1 квітня 2018 року

 

Структура виплачених коштів на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) за видами виплат за І квартал 2018 року

 

Сума страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які проводив Фонд, за І квартал 2018 року

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України