Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2018 рік

27.07.2018

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 19.07.2018 № 18

м. Київ

 

 

Про затвердження Порядку списання кредиторської

заборгованості Фонду соціального страхування України,

строк позовної давності якої минув

 

З метою врегулювання порядку списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування України перед страхувальниками, строк позовної давності якої минув, керуючись статтею 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та з урахуванням норм Цивільного кодексу України, правління Фонду соціального страхування України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування України, строк позовної давності якої минув (далі – Порядок) (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 29.07.2004 № 49 «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» (із змінами);

2.2. Постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 № 121 «Про списання безнадійної кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Нестерова С.В.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного оприлюднення.

 

 

Голова правління                                                                               В. Саєнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування України
19.07.2018 № 18 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування України, строк позовної давності якої минув

 

1. Цей Порядок визначає умови та процедуру списання Фондом соціального страхування України (далі – Фонд) кредиторської заборгованості Фонду, строк позовної давності якої минув, перед страхувальниками.

2. У цьому  Порядку кредиторською заборгованістю Фонду, строк позовної давності якої минув (далі  кредиторська заборгованість), є заборгованість, яка виникла:

2.1. У розрахунках зі страхувальниками у випадку перевищення витрат, здійснених страхувальником за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до частини першої статті 27 та частини першої статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (діяв на момент виникнення кредиторської заборгованості), над загальною сумою нарахованих ним страхових внесків та інших платежів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до 01.01.2011.

2.2. У розрахунках зі страхувальниками у випадку перевищення витрат, здійснених страхувальником за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві) відповідно до пунктів 4.11 та 6.4 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 12.07.2007 № 36, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 за  № 867/14134 (діяла на момент виникнення кредиторської заборгованості), пункту 2.6 розділу 2 і розділу 5 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 27.04.2007 № 24, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за № 715/13982 (у редакції, що діяла до 01.01.2011), над загальною сумою нарахованих ним страхових внесків та інших платежів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві до 01.01.2011.

2.3. У результаті надміру сплачених страхових внесків або помилкового перерахування страхувальником коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та/або загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

3. У цьому Порядку під терміном «звітність по страхових коштах» слід розуміти звітність страхувальника, яку подано до робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень, до робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, починаючи з 01.01.2001, а саме:

3.1. Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.03.2001 № 6 (за звітний період з 01.01.2001 по 31.12.2001).

3.2. Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.03.2002 № 9 (із змінами) (за звітний період з 01.01.2002 по 31.12.2003).

3.3. Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 № 21 (із змінами) (за звітний період з 01.01.2004 по 31.12.2010).

3.4. Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4 (із змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за № 392/19130.

3.5. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 20.04.2001 № 12 (із змінами) (за звітний період з 01.04.2001 по 30.06.2007).

3.6. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 12.07.2007 № 36, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 за  № 867/14134 (за звітний період з 01.07.2007 по 31.12.2010).

3.7. Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 30.11.2010 № 31, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за № 1286/18581.

4. Кредиторська заборгованість підлягає списанню, якщо упродовж трьох років, наступних за днем виникнення кредиторської заборгованості, страхувальником не було подано заяви про її відшкодування.

5. Датою виникнення кредиторської заборгованості вважається:

5.1. Дата прийняття звітності по страхових коштах від страхувальника, що містить суму такої заборгованості, якщо вона виникла у випадках, передбачених пунктами 2.1. або 2.2. цього Порядку.

5.2. Дата надходження коштів, зазначених в пункті 2.3. цього Порядку, яка підтверджується випискою з розрахункового рахунку або даними з електронного обліку розрахунків із платниками, ведення якого здійснюється в автоматизованій системі Фонду.

6. Кредиторська заборгованість Фонду перед страхувальником списується наказом робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

7. На підставі наказу робочого органу виконавчої дирекції Фонду проводиться списання суми кредиторської заборгованості, яка відображається в електронному обліку розрахунків із платниками, за місцем обліку страхувальника.

До наказу додаються копії, засвідчені належним чином, таких документів: останньої звітності по страхових коштах страхувальника, заборгованість перед яким підлягає списанню (у разі її відсутності - звітність страхувальника, сформована згідно з електронним обліком розрахунків із платниками та роздрукована з автоматизованої системи Фонду), виписки з розрахункового рахунку, що підтверджує виникнення кредиторської заборгованості, акта перевірки страхувальника (за наявності) тощо.

8. З метою контролю за проведеним списанням кредиторської заборгованості робочими органами виконавчої дирекції Фонду разом із звітністю, що подається до виконавчої дирекції Фонду, надається перелік страхувальників, заборгованість перед якими списано відповідно до цього Порядку, із зазначенням суми такої заборгованості.

 

 

 

Заступник директора департаменту –

начальник відділу по роботі

зі страхувальниками                                                                                      Н. Зеленська

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України