Головна » Діяльність Фонду » Статистичні дані

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за І півріччя 2018 року

07.08.2018

Порівняльний аналіз стану нещасних випадків та професійних захворювань в Україні за І півріччя 2018 року з І півріччям 2017 року здійснено без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року №1085-р (із змінами).

 

Аналіз нещасних випадків

У І півріччі 2018 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 2 385 (з них 173 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 1 928 (в т.ч. смертельно – 88) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 457 (в т.ч. смертельно – 85) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У І півріччі 2018 року у порівнянні з І півріччям 2017 року кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 4,2 % (з 2 489 до 2 385), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 4,2 % (з 166 до 173).

Зростання кількості нещасних випадків на виробництві відбулося у: Вінницькій області – на 36 випадків, або на 46,2 %, Миколаївській області – на 30 випадків, або у 1,9 разів, Івано-Франківській області – на 15 випадків, або на 38,5 %, Луганській області – на 14 випадків, або на 26,9 %, Волинській – на 13 випадків, або 15,9 %, Житомирській області – на 10 випадків, або на 14,9 %, Херсонській та Черкаській областях – на 8 випадків, або на 22,9 % та 15,1 % відповідно, Рівненській області – на 5 випадків, або на 10,4 %, Чернівецькій області – на 4 випадки, або на 25,0 %, Одеській області – на 3 випадки, або на 3,9 %, Харківській області – на 2 випадки, або на 2,0 %, Закарпатській та Київській областях – на 1 випадок, або на 3,8 % та 1,0 % відповідно.

Значно збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком у: Івано-Франківській області – на 6 випадків, або у 2,5 разів (з 4 до 10), у Полтавській та Черкаській областях – на 4 випадки, або у 1,6 разів (з 7 до 11) та у 2 рази (з 4 до 8) відповідно.

Значне зниження страхових нещасних випадків відзначається у: Полтавській області – на 24,7 % (з 93 до 70), Хмельницькій області – на 24,6 % (з 61 до 46), м. Києві – на 22,5 % (з 275 до 213) та Донецькій області – на 17,5 % (з 361 до 298).

Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (14,0 %), Донецькій області (12,5 %) та м. Києві (8,9 %). Кількість травмованих осіб у цих областях складає 35,4 % від загальної кількості травмованих по Україні.

На підприємствах України травмовано 70,7 % (1 687) чоловіків та 29,3 % (698) жінок від загальної кількості травмованих по Україні.

Отримали травми на виробництві у стані алкогольного сп’яніння 56 осіб (2,3 % від загальної кількості травмованих по Україні), що на 5 осіб більше у порівнянні з І півріччям 2017 року. При цьому, 21 особа отримала травми із смертельним наслідком.

Найбільше у І півріччі 2018 року травмувалися робітники таких професій: водій автотранспортних засобів (129), гірник очисного забою (65) та прохідник (58).

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років (640 осіб, що складає 26,8 % від загальної кількості травмованих по Україні за І півріччя 2018 року).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні64,8 % (1 546) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 22,7 % (540) нещасних випадків, а через технічні причини – 12,5 % (299) нещасних випадків.

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 34,5 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (824 травмовані особи);

- невиконання посадових обов’язків – 8,3 % (199 травмованих осіб);

- порушення правил безпеки руху (польотів) – 8,3 % (197 травмованих осіб);

- порушення технологічного процесу – 2,7 % (64 травмовані особи);

- порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – 1,7 % (41 травмована особа);

- порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів – 1,7 % (41 травмована особа);

- незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності) – 1,2 % (29 травмованих осіб).

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:

- особиста необережність потерпілого – 13,8 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (330 травмованих осіб);

- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 4,7 % (112 травмованих осіб);

- інші причини – 3,6 % (86 травмованих осіб).

Найпоширенішими технічними причинами стали:

- незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території – 4,7 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (111 травмованих осіб);

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,7 % (41 травмована особа);

- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 1,5 % (36 травмованих осіб);

- інші технічні причини – 1,5 % (35 травмованих осіб);

- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 1,0 % (24 травмовані особи).

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться:

- падіння потерпілого під час пересування – 26,0 % (621 травмована особа від загальної кількості травмованих по Україні);

- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів – 12,1 % (289 осіб);

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 9,9 % (236 осіб);

- падіння потерпілого з висоти – 7,5 % (179 осіб);

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 4,8 % (114 осіб);

- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою, – 4,4 % (105 осіб);

- падіння потерпілого – 4,1 % (97 осіб).

За І півріччя 2018 року кількість нещасних випадків, до яких призвела експлуатація обладнання, устаткування, машин та механізмів становить 735 випадків, в т.ч. 89 – смертельно, що складає 30,8 % від загальної кількості травмованих по Україні.

До устаткування, використання якого найчастіше приводить до настання нещасних випадків, належить:

- автомобілі – 7,3 % від загальної кількості травмованих по Україні (175 травмованих осіб);

- автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди – 3,9 % (92 особи);

- устаткування гірничо-шахтне – 3,1 % (75 осіб).

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться:

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – кількість травмованих складає 18,0 % від загальної кількості травмованих по Україні (430 особи, в т.ч. 18 - смертельно);

- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 9,3 % (222 травмованих осіб, в т.ч. 28 – смертельно);

- охорона здоров’я – 7,8 % (186 травмованих осіб, в т.ч. 4 – смертельно).

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 35,1 % від загальної кількості травмованих по Україні.

 

Аналіз професійних захворювань

У І півріччі 2018 року у порівнянні з І півріччям 2017 року кількість професійних захворювань зменшилась на 15,5 %, або на 159 захворювань (з 1 029 до 870).

Кількість професійних захворювань збільшилась у: Луганській області – на 23 випадки (з 8 до 31), Харківській області – на 10 випадків (з 25 до 35), Житомирській області – на 7 випадків (з 6 до 13), Дніпропетровській області – на 6 випадків (з 357 до 363), Волинській області – на 4 випадки (з 24 до 28), Кіровоградській області – на 3 випадки (з 38 до 41), Сумській області та м. Києві – на 2 випадки (з 22 до 24, з 3 до 5 відповідно), Вінницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Херсонській та Черкаській областях – на 1 випадок (з 2 до 3, з 0 до 1, з 0 до 1, з 0 до 1 та з 1 до 2 відповідно).

Найбільше зниження професійних захворювань відбулося у: Львівській області – на 58,3 % (з 331 до 138) та Донецькій області – на 10,3 % (з 165 до 148).

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області (41,7 %), Донецькій області (17,0 %) та у Львівській області (15,9 %). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 74,6 % від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання у І півріччі 2018 року, є: недосконалість механізмів та робочого інструменту – 25,6 %, недосконалість технологічного процесу – 17,4 % та неефективність роботи засобів індивідуального захисту – 14,4 % від їх загальної кількості.

Загальна кількість встановлених діагнозів професійних захворювань у І півріччі 2018 року по Україні – 1 469 діагнозів.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 38,9 % від загальної кількості діагнозів по Україні (571 випадок). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 28,7 % (421 випадок). Третє місце за хворобами слуху – 12,5 % (184 випадки), четверте за вібраційною хворобою – 7,4 % (108 випадків).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 80,8 % від загальної кількості по Україні (703 осіб), що на 18,7 % (162 особи) менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

 

Робота страхових експертів з охорони праці

Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування України щодо запобігання нещасним випадкам покладено на страхових експертів з охорони праці.

У звітному періоді один страховий експерт з охорони праці в середньому по Україні брав участь у роботі 2 комісій з розслідування за місяць. Найбільше навантаження на страхових експертів з охорони праці щодо участі у розслідуванні у місті Києві – 5 на місяць, у Дніпропетровській області – 4 на місяць, у Донецькій та Львівській областях – 3 на місяць.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду у І півріччі 2018 року було здійснено перевірки 4 461 підприємства щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці. Найбільше таких перевірок було здійснено у Дніпропетровській (498), Луганській (315), Вінницькій (277), Черкаській областях (251).

Страховими експертами з охорони праці під час проведення перевірок виявлено 31 374 порушення законодавства про охорону праці. Внесено 4 450 подань роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці та отримано 3 857 відповідей на ці подання, на 593 подання термін надання відповіді не настав.

До органів Державної служби України з питань праці внесено 10 подань щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці.

Протягом І півріччя 2018 року страховими експертами з охорони праці складено 199 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві, розглянуто 116 скарг та заяв застрахованих осіб.

Службою страхових експертів з охорони праці виконавчої дирекції Фонду постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям з організації роботи з охорони праці.

Так, у І півріччі 2018 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підприємствах взято участь у проведенні: 902 семінарів; 1 626 нарад; 572 засідань круглих столів.

Всі вищезазначені заходи направлені на визначення шляхів покращення умов праці та профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, забезпечення реалізації заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на засадах співпраці з роботодавцями, ефективного функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, організації контролю за станом умов праці на робочих місцях та проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

Пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці займає одне із важливих місць в практиці профілактичної роботи Фонду. У засобах масової інформації опубліковано 1431 статтю з питань охорони праці і соціального захисту працюючих у разі виникнення нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Донецькій області – 157, Київській області – 122, Херсонській області – 115, Запорізькій області – 111). Проведено 265 інших заходів з інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо безпечних і нешкідливих умов праці (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Запорізькій області – 111, Одеській області – 24, Черкаській області – 21, Полтавській – 20).

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці протягом року страховими експертами надано 13 859 консультацій з питань охорони праці та страхування від нещасних випадків. Найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Дніпропетровській області – 1 955, Донецькій області – 1 411, Запорізькій області – 1 277, м. Києві – 1 234, Черкаській області – 1 124.

Крім того, страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду активно беруть участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах, кількість таких підприємств у І півріччі 2018 року склала 3 779. Найбільше взято участей по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Вінницькій області – на 259 підприємствах, у Черкаській області – на 257 підприємствах, у Луганській області – на 205 підприємствах.

Також взято участь:

- у роботі 928 комісій з питань охорони праці підприємств;

- у розробленні 3 372 нормативних актів про охорону праці підприємств;

- у розробленні 2 373 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадженні їх на підприємствах страхувальників, внесенні пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва.

 

Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за І півріччя 2018 року

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними причинами за І півріччя 2018 року

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними галузями економіки за І півріччя 2018 року

 

Розподіл страхових нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1 по регіонах України за І півріччя 2018 року у порівнянні з І півріччям 2017 року

 

Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України за І півріччя 2018 року

 

Порівняльний розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 за галузями економіки за І півріччя 2018 року

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 по регіонах України за І півріччя 2018 року у порівнянні з І півріччям 2017 року

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України