Головна » Прес-центр » Новини

Про особливості надання матеріального забезпечення фізичним особам-підприємцям та особам, які провадять незалежну професійну діяльність

10.09.2018

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909, яким внесені зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 (далі – Закон № 2464), з 01 січня 2016 року розмір єдиного внеску для усіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) визначено в єдиному розмірі – 22 відсотки бази нарахування єдиного внеску.

Починаючи з 01.01.2016, фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками єдиного внеску на загальних підставах в порядку, визначеному Законом № 2464.

Пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105) визначено, що соціальне страхування здійснюється за принципом законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування.

Так, частиною другою статті 1 Закону № 1105 передбачено, що терміни «застрахована особа», «страхувальники» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі № 2464.

Згідно із статтею 1 Закону № 2464 застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок; страхувальники – роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону зобов'язані сплачувати єдиний внесок.

Відповідно до статті 18 Закону № 1105 страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Частиною першою статті 19 Закону № 1105 визначено, що право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи.

У свою чергу, частинами першою та другою статті 34 Закону № 1105 передбачено, що фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду. Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Пункт 5 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 26, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.01.2011 за № 111/18849, передбачає, що для отримання коштів Фонду для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі - місце обліку), із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства (податок на доходи фізичних осіб та військовий збір входить у нараховану суму матеріального забезпечення).

Страхувальник відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому Національним банком України.

Оскільки фізична особа-підприємець є для себе одночасно страхувальником і застрахованою особою, то фінансування матеріального забезпечення робочим органом виконавчої дирекції Фонду здійснюється фізичній особі-підприємцю, як страхувальнику, в свою чергу виплата такого матеріального забезпечення здійснюється страхувальником (фізичною особою-підприємцем) зі свого окремого поточного рахунку, застрахованій особі (фізичній особі), яка є цією фізичною особою-підприємцем.

Згідно із підпунктом 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу.

Підпункт 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 Податкового кодексу України передбачає, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду при реалізації норм Закону № 1105 в частині загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не здійснюють нарахування сум матеріального забезпечення страхувальникам, а також не виплачують матеріальне забезпечення безпосередньо застрахованим особам на підставі поданих страхувальниками заяв-розрахунків, а лише здійснюють фінансування сум матеріального забезпечення в обсягах, визначених страхувальником, на його окремий поточний рахунок у банку.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене, робочі органи виконавчої дирекції Фонду при здійсненні фінансування страхувальника фізичної особи-підприємця, особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, в розумінні Податкового кодексу України не виступають податковим агентом, оскільки не здійснюють нарахування та виплату застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Також слід зазначити, що допомога по тимчасовій непрацездатності повністю або частково компенсує втрату доходу (частина перша статті 22 Закону № 1105), в свою чергу сума отриманої допомоги не є виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг) фізичної особи-підприємця та, відповідно, не є об'єктом оподаткування єдиним податком та не включається до доходу фізичної особи-підприємця, а, отже, оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах, тобто за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 168.1.3 пункту 168.3 статті 168 Податкового кодексу України, якщо окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та до 01 травня року, що настає за звітним, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Інформацію надано на звернення робочих органів виконавчої дирекції Фонду для використання в роботі.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України