Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ТзОВ "Валон-А" (м. Хмельницький)

29.10.2018

Товариство з обмеженою відповідальністю «Валон-А» займається виробництвом електротехнічної продукції на ринку України з 1992 року. За цей час підприємство зарекомендувало себе як надійний виробник якісної електротехнічної продукції, в якій застосовані комплектуючі від провідних виробників і сучасні передові технічні й конструкторські рішення.

ТОВ «Валон-А» володіє технічними та виробничими потужностями для виготовлення різних типів конструкцій і схемних рішень комплектних трансформаторних підстанцій, розподільчих пристроїв камер КСО і панелей ЩО, комплектних розподільних пристроїв.

Вся продукція, що випускається, власної розробки. На продукцію існують узгоджені і затверджені технічні умови. Продукція сертифікована за системою УкрСЕПРО на відповідність сертифікату якості України. На вимогу замовника можливе розроблення та виготовлення комплектних трансформаторних підстанцій, розподільчих пристроїв камер КСО і панелей ЩО та комплектних розподільчих пристроїв за його схемами.

Здійснення покладених на товариство завдань відбувається в межах чинного законодавства України. Для забезпечення вимог охорони праці в товаристві створена і функціонує служба охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо голові правління. На даний час служба охорони праці складається з відділу охорони праці.

Для забезпечення працівників нормативно-правовими документами підприємства розроблені інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, якими забезпечені всі працівники. Широко застосовується доступ до нормативно-правових документів через мережу Інтернет.

При прийомі на роботу до товариства обов’язковим є проходження кандидатами попереднього медогляду незалежно від посади або професії. У подальшому з визначеною періодичністю працівники проходять періодичні медогляди, результати яких фіксуються в заключних актах, за висновками яких вживаються заходи щодо недопущення до роботи працівників, які мають протипоказання щодо певних видів робіт. Також в товаристві поширена практика позачергових медоглядів працівників за ініціативою адміністрації (у разі сумнівів щодо стану здоров’я працівника) для попередження розвитку загальних та професійних захворювань. Ще одним видом регулярних медоглядів є проведення передрейсових медоглядів водіїв у всіх підрозділах товариства спеціально навченими медпрацівниками.

При прийнятті на роботу працівниками служби охорони праці з новоприйнятими працівниками проводяться вступні інструктажі за затвердженою програмою з реєстрацією у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. У подальшому з працівниками робітничих професій проводяться первинний, повторні, позаплановий та цільові інструктажі, крім осіб, які входять до затвердженого переліку осіб, яким ці інструктажі не проводяться.

Для забезпечення знання працівниками безпечних методів роботи з робітниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки, та інженерно-технічними працівниками, які керують роботами підвищеної небезпеки, регулярно з визначеною періодичністю проводиться спеціальне навчання і перевірка знань, за підсумками якої оформляються протоколи встановленої форми та видаються відповідні посвідчення.

Крім того, проводяться позачергові навчання і перевірка знань при прийнятті нових нормативно-правових актів, які стосуються діяльності товариства. Організацією навчання і перевірки знань нормативних актів з охорони праці в межах виконуваних обов’язків займається комісія товариства, члени якої пройшли відповідне навчання і перевірку знань.

Також обов’язковим є проходження працівниками після первинного навчання стажування під наглядом досвідченого працівника обсягом від 2 до 15 робочих змін та допуск до самостійної роботи у разі успішного проходження стажування та перевірки знань.

Для вивчення безпечних методів роботи в товаристві організовано комп’ютеризований навчальний клас, тренувальні місця в кожному відокремленому підрозділі та класи або куточки охорони праці. Розроблено та затверджено відповідні навчальні програми, тести та переліки контрольних питань. Розроблено та виконуються графіки навчально-тренувальних занять. Застосовується різного роду наглядна агітація для пропаганди безпечних методів праці.

Для створення здорових та безпечних умов праці на робочих місцях в товаристві регулярно кожні 5 років та позачергово у разі потреби (створення нових робочих місць або зміна умов на діючих) проводиться атестація робочих місць за умовами праці із залученням спеціалізованого підприємства та вживаються заходи щодо усунення впливу шкідливих факторів на працівників, а де це неможливо усунути – працівники забезпечуються згідно з результатами атестації додатковим харчуванням, отримують додаткові виплати і відпустки, пільгові пенсії. Результати атестації робочих місць враховуються при проведенні медоглядів.

«Валон-А» пропонує послуги лазерного різання і гравіювання металів на обладнанні швейцарської компанії Bystronic Laser AG – всесвітньо відомого виробника високотехнологічних систем для комплексної обробки листового металу, інших листових матеріалів, профілів і труб. Області застосування можуть бути найрізноманітнішими: від автомобілебудування, машинобудування та виробництва сільськогосподарської техніки до приладобудування та виробництва електрообладнання, меблів, ювелірних виробів, елементів реклами.

Для усунення впливу на працівників шкідливих або небезпечних виробничих факторів щорічно відповідно до встановлених норм здійснюється закупівля спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, а також проводиться навчання працівників правильному їх використанню. Працівники в необхідній кількості забезпечені іншими ЗІЗ, такими як шлангові протигази, рятувальні пояси та мотузки, зварювальники – захисними масками з світлофільтрами, вогнетривким спецодягом, при роботі з ручним електроінструментом використовуються прозорі захисні щитки тощо. Для працівників, які в основному працюють за межами підприємства, видаються сигнальні жилети. Працівниками забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних вимог, у всіх підрозділах наявні обладнані шафами побутові кімнати, кімнати сушіння спецодягу, умивальники та душові з холодною та гарячою водою. Працівникам регулярно видаються за встановленими нормами миючі засоби.

Для утримання у справному стані виробничого обладнання згідно із затвердженими графіками проводиться його обслуговування і у разі потреби ремонти, де це передбачено діючими нормами (посудини, які працюють під тиском, крани, електрообладнання, електроінструмент та засоби захисту) проводяться їх випробування, а також експертні обстеження вповноваженими організаціями.

Здійснюється робота по утриманню у справному стані будівель і споруд, проведено їх паспортизацію згідно з діючими на той час нормативними документами. По мірі потреби проводяться ремонтні роботи.

Для забезпечення постійного контролю за дотриманням вимог охорони праці в товаристві запроваджено трьохступеневий оперативний контроль за станом охорони праці, регламентований по виконавцях та періодичності здійснення заходів контролю. Перша ступінь – щоденна, здійснюється керівниками робіт, друга ступінь – щотижнева, здійснюється на рівні керівників служб, структурних підрозділів, третя ступінь – згідно із затвердженими графіками перевірок на рівні акціонерного товариства.

 

До відома:

Юридична адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 9

Телефон: (0382)749920

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України