Головна » Діяльність Фонду » Статистичні дані

Надання матеріального забезпечення застрахованим особам та проведення страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за 2018 рік

20.03.2019

Надання матеріального забезпечення застрахованим особам

За 2018 рік сума витрат Фонду на надання матеріального забезпечення склала 11 565,2 млн грн, в тому числі на:

- допомогу по тимчасовій непрацездатності – 7 747,2 млн грн, або 67 % суми витрат на матеріальне забезпечення;

- допомогу по вагітності та пологах – 3 774,8 млн грн, що становить 32,6 %;

- допомогу на поховання – 43,2 млн грн (0,4 %).

Порівняно з 2017 роком сума виплачених коштів на матеріальне забезпечення за 2018 рік зросла на 2 139,4 млн грн, або на 22,7 відсотка.

Найбільше на матеріальне забезпечення виплачено коштів в регіонах України: місті Києві – 21,8 % від загальної суми по Україні; Дніпропетровській області – 10,1 %; Львівській області – 6,9 %; Харківській області – 6,0 %; Донецькій області – 5,8 %; Одеській області – 4,7 %; Запорізькій області – 4,7 %; Київській області – 4,3 %.

Слід зауважити, що Фонд соціального страхування України протягом 2018 року надав матеріальне забезпечення більше, ніж 2,5 млн застрахованих осіб.

Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у порівнянні з 2017 роком збільшились на 1 679,4 млн грн, або на 27,7 відсотка. При цьому, загальна кількість днів тимчасової непрацездатності порівняно з 2017 роком збільшилась на 5,7 % і становить 37 759 242 дні.

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності станом на 01.01.2019 склав 224,4 грн проти 170,18 грн попереднього року, тобто зріс на 31,9 відсотка.

Сума витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком зросла на 456,3 млн грн, або на 13,8 відсотка. При цьому кількість днів по вагітності та пологах порівняно з 2017 роком зменшилась на 4,5 % і склала 19 746 142.

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах станом на 01.01.2019 склав 202,62 грн проти 160,07 грн у 2017 році, тобто зріс на 26,6 відсотка.

Сума витрат на виплату допомоги на поховання у порівнянні з 2017 роком збільшилась на 3,7 млн грн, або 9,4 відсотка. Допомогу отримали по 11 143 страхових випадках, що на 1,2 % більше, ніж у 2017 році.

Середній розмір допомоги на поховання за 2018 рік становить 4,1 тис. грн проти 3,6 тис. грн у 2017 році.

Відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 8, робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2018 році надано матеріальне забезпечення 295 застрахованим особам на суму 2621,9 тис. грн, а саме:

- по тимчасовій непрацездатності – 200 особам на 952,5 тис. грн;

- по вагітності та пологах – 93 особам на 1 663,2 тис. грн;

- на поховання – 2 допомоги на 6,3 тис. гривень.

Фактичні витрати на матеріальне забезпечення на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2018 рік склали 33,7 млн грн, в тому числі:

- по тимчасовій непрацездатності – 9,1 млн грн за 54 828 днів при цьому середньоденний розмір допомоги склав 165,32 грн;

- по вагітності та пологах – 24,6 млн грн за 119 395 днів, середньоденний розмір – 205,94 гривні.

Здійснення страхових виплат потерпілим та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого

Станом на 01 січня 2019 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюються щомісячні страхові виплати 208,5 тисячам потерпілих (членів їх сімей).

За 2018 рік витрати на страхові виплати склали 7 832,3 млн гривень, що на 1 752,9 млн грн, або 28,8 % більше порівняно з 2017 роком.

У структурі страхових виплат, здійснених за 2018 рік, основна частина припадає на:

- щомісячні страхові виплати – 7 618,5 млн грн, що становить 97,3 % витрат на страхові виплати;

- одноразову допомогу – 108,5 млн грн (1,4 %);

- допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві – 104,8 млн грн (1,3 %).

Найбільша сума страхових виплат по Україні за 2018 рік виплачена в областях: Донецькій, що складає 23,6 %; Дніпропетровській – 23,4 %; Львівській – 10,2 %; Луганській – 6,1 %; Харківській – 6,1 %; Запорізькій – 4 % та місті Києві - 2,8 %.

Станом на 01.01.2019 щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, отримують 198,3 тис. осіб, що в порівнянні з попереднім роком більше на 0,5 відсотка.

Водночас сума витрачених коштів за 2018 рік на цей вид виплати склала 7 320,9 млн грн, що на 1 678,3 млн грн, або на 29,7 % більше в порівнянні з 2017 роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати за 2018 рік склав 3 126,42 грн, що на 741,2 грн, або 31,1 % вище порівняно з попереднім роком.

Чисельність отримувачів щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, в порівнянні з груднем 2017 року зменшилась на 1,6 % і складає станом на 01.01.2019 – 10,2 тис. осіб.

Сума витрат на цю виплату за 2018 рік склала 297,5 млн грн, що на 48,5 млн грн, або 19,5 % більше порівняно з попереднім роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати за звітний рік склав 2 461,53 грн, що на 475,28 грн (23,9 %) більше порівняно з 2017 роком.

Значною мірою на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей вплинули проведені робочими органами виконавчої дирекції Фонду з 01 січня та з 01 березня 2018 року перерахунки цих виплат.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» Фондом здійснювалося підвищення щомісячних страхових виплат в три етапи:

1) осучаснення страхових виплат особам, які мали право на виплати станом на 01 січня 2018 року та мали право на перерахування сум щомісячних страхових виплат за період з 01 березня 2008 року по 01 березня 2011 року.

У результаті щомісячні страхові виплати з 01 січня 2018 року збільшено 168,9 тисячам осіб, або 82 % від усіх отримувачів страхових виплат у Фонді. При цьому розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464,2 гривні;

2) перерахунок усім потерпілим на виробництві та членам їх сімей з 01 березня 2018 року на коефіцієнт 1,2.

Внаслідок проведеного перерахунку розмір щомісячних страхових виплат з 01 березня 2018 року збільшено 207 тисячам потерпілих на виробництві та особам, які мають право на виплати в разі втрати годувальника. При цьому розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 514 грн, або на 20 відсотків.

3) Встановлено новий розмір страхових виплат потерпілим на виробництві, у яких після проведеного перерахунку з 01 березня 2018 року відкоригований розмір середньої заробітної плати був менший 3 200 гривень.

У результаті розмір щомісячної страхової виплати підвищено для 4,2 тис. потерпілих, з низьким розміром заробітної плати перед настанням страхового випадку. При цьому середній розмір щомісячних виплат у них збільшився на 368,8 грн або 49,5 відсотка.

Слід зазначити, що внаслідок усіх перерахунків, проведених Фондом соціального страхування України з 01 січня та з 01 березня 2018 року, середній розмір щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) збільшився на 892,3 грн, або на 40,6 відсотка. Щомісячні страхові виплати шахтарям та членам їх сімей в середньому зросли на 1070,4 гривні.

У 2018 році потерпілим та особам, які мають право на щомісячні страхові виплати, у яких розмір підвищення щомісячних виплат внаслідок проведених перерахунків не перевищив суму індексації, було продовжено проведення індексації їх грошових доходів, відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

Загальна сума витрат на індексацію за 2018 рік склала 26,2 млн гривень. З цієї суми 22,7 млн грн, або 86,5 % виплачено потерпілим та 3,5 млн грн, або 13,5 % особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Станом на 01.01.2019 індексацію страхових виплат отримують 8,8 тис. осіб, при цьому середньомісячний розмір індексації за 2018 рік склав 247,6 гривні.

Протягом 2018 року одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому призначено 3 754 особам, що на 131 особу, або 3,4 % менше в порівнянні з 2017 роком.

Загальна сума витрат на ці виплати склала 44,2 млн грн, а середній розмір допомоги на одного потерпілого склав 12,1 тис грн, що на 1,2 тис. грн, або 10,6 % більше, ніж в 2017 році.

У 2018 році 315 сім’ям призначено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого, що порівняно з 2017 роком на 12 сімей, або 4 % більше. Крім того, одноразова допомога була призначена 299 утриманцям, що менше порівняно з 2017 роком на 1 особу (0,3 %).

За 2018 рік сума видатків на виплату одноразової допомоги сім’ї склала 54 млн гривень. Сума одноразової допомоги утриманцям склала 10,4 млн гривень.

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім’ю за 2018 рік в середньому призначалась у розмірі 171,8 тис. грн, що на 17,2 тис. грн, або 11,1 % більше, ніж в 2017 році.

Середній розмір одноразової допомоги на одного утриманця склав 34,6 тис. грн, що на 3,7 тис. грн, або 11,8 % більше у порівнянні з 2017 роком.

У 2018 році робочі органи виконавчої дирекції Фонду проводили виплати внутрішньо переміщеним особам. Чисельність таких потерпілих (членів їх сімей) становить 47,9 тис. осіб, або 23 % загальної кількості отримувачів щомісячних страхових виплат, а у порівнянні з 2017 роком збільшилась на 3,7 тис. осіб, або 8,4 відсотка.

Сума виплачених коштів у 2018 році склала 2 055,4 млн грн, що на 404,9 млн грн, або 24,5 % більше, ніж у 2017 році.

Також у 2018 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1 527 потерпілим (членам їх сімей), що проживають за межами України, в країнах, з якими укладено міжнародну угоду України та передбачено здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг. Цим потерпілим (членам їх сімей) за звітний рік було виплачено 52,1 млн гривень. Найбільша кількість потерпілих (членів їх сімей) 1 343 особи, або 88 % від загальної кількості осіб, які виїхали за межі України, проживають в Російській Федерації, в Республіці Білорусь відповідно 131 особа, або 8,6 %, в Республіці Молдова – 14 осіб, в Азербайджанській Республіці - 13 осіб, або по 0,9 відсотка.

 

Структура виплачених коштів на матеріальне забезпечення за видами допомог за 2018 рік

 

Витрати Фонду на матеріальне забезпечення по регіонам України за 2018 рік

 

Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким Фонд проводить страхові виплати, станом на 01 січня 2019 року

 

Структура виплачених коштів на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) за видами виплат за 2018 рік

 

Сума страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які проводив Фонд, за 2018 рік в розрізі регіонів

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України