Головна » Діяльність Фонду » Статистичні дані

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за І квартал 2019 року

20.05.2019

Порівняльний аналіз стану нещасних випадків та професійних захворювань в Україні за І квартал 2019 року з І кварталом 2018 року здійснено без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року №1085-р (із змінами).

Аналіз нещасних випадків

У І кварталі 2019 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 1 212 (з них 90 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 767 (в т.ч. смертельно – 18) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 445 (в т.ч. смертельно – 72) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У І кварталі 2019 року у порівнянні з І кварталом 2018 року кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 4,7 % (з 1272 до 1212), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 1,1 % (з 91 до 90).

Зростання кількості страхових нещасних випадків на виробництві відбулося у: м. Києві – на 42 випадки, або на 38,9 %, у Чернігівській області – на 15 випадків, або на 68,2 %, у Хмельницькій області – на 13 випадків, або на 61,9 %, у Київській області – на 11 випадків, або на 27,5 %, у Чернівецькій області – на 8 випадків, або на 80 %, у Полтавській області – на 7 випадків, або 17,5 %, у Херсонській, Сумській та Одеській областях – на 4 випадки, або на 21,1 %, 14,8 % та 9,1 % відповідно, у Закарпатській та Тернопільській областях – на 1 випадок, або на 11,1 % та 6,3 % відповідно.

Значно збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком у: Київській області – на 5 випадків, або у 2,3 рази (з 4 до 9) та у Херсонській області – на 4 випадки, або на 100 % (з 0 до 4).

Значне зниження страхових нещасних випадків відмічається у: Івано-Франківській області – на 37,9 % (з 29 до 18), у Миколаївській області – на 37,8 % (з 37 до 23), у Рівненській та Черкаській областях – на 33,3 % (з 36 до 24, з 27 до 18 відповідно).

Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у: Дніпропетровській області (13,9 %), м. Києві (12,4 %) та Донецькій області (10,1 %). Кількість травмованих осіб у цих областях складає 36,4 % від загальної кількості травмованих по Україні.

На підприємствах України травмовано 68,5 % (830) чоловіків та 31,5 % (382) жінок від загальної кількості травмованих по Україні.

Отримала травми на виробництві у стані алкогольного сп’яніння 28 осіб (2,3 % від загальної кількості травмованих по Україні), що дорівнює кількості таких потерпілих у І кварталі 2018 року. При цьому 10 осіб отримали травми із смертельним наслідком.

Найбільше у І кварталі 2019 року травмувалися робітники таких професій – водій автотранспортних засобів (82), прохідник (44), гірник очисного забою (41).

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років (352 особи, що складає 29,0 % від загальної кількості травмованих по Україні у І кварталі 2019 року).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні63,1 % (764) нещасні випадки. Через психофізіологічні причини сталося 24,3 % (295) нещасних випадків, а через технічні причини – 12,6 % (153) нещасні випадки.

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 34,7 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (421 травмована особа);

- порушення правил безпеки руху (польотів) – 9,1 % (110 травмованих осіб);

- невиконання посадових обов’язків – 8,2 % (99 травмованих осіб);

- порушення технологічного процесу – 2,2 % (27 травмованих осіб);

- порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – 1,7 % (21 травмована особа);

- порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів – 1,4 % (17 травмованих осіб).

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:

- особиста необережність потерпілого – 13,8 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (167 травмованих осіб);

- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 6,0 % (73 травмовані особи);

- інші причини – 4,0 % (48 травмованих осіб).

Найпоширенішими технічними причинами стали:

- незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території – 5,2 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (63 травмовані особи);

- інші технічні причини – 2,1 % (26 травмованих осіб);

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,4 % (17 травмованих осіб);

- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 0,9 % (11 травмованих осіб);

- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 0,7 % (8 травмованих осіб).

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться:

- падіння потерпілого під час пересування – 30,1 % (365 травмованих осіб від загальної кількості травмованих по Україні);

- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів – 12,0 % (145 осіб);

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 10,3 % (125 осіб);

- падіння потерпілого з висоти – 5,9 % (71 особа);

- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою, – 5,2 % (63 особи);

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 4,0 % (48 осіб). За 2018 рік кількість нещасних випадків, до яких призвела експлуатація обладнання, устаткування, машин та механізмів, становить 1 557 випадків, в т.ч. 173 – смертельно, що складає 32,4 % від загальної кількості травмованих по Україні.

До устаткування, використання якого найчастіше приводить до настання нещасних випадків, належить:

- автомобілі – 7,6 % від загальної кількості травмованих по Україні (92 травмовані особи);

- автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди – 4,1 % (50 осіб);

- устаткування гірничо-шахтне – 3,5 % (43 особи).

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться:

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – кількість травмованих складає 16,7 % від загальної кількості травмованих по Україні (203 особи, в т.ч. 3 - смертельно);

- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 10,9 % (132 травмовані особи, в т.ч. – 20 смертельно);

- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,8 % (95 травмованих осіб, в т.ч. 7 - смертельно).

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 35,4 % від загальної кількості травмованих по Україні.

 

Аналіз професійних захворювань

У І кварталі 2019 року у порівнянні з І кварталом 2018 року кількість професійних захворювань збільшилась на 22,2 %, або на 94 захворювання (з 424 до 518).

Кількість професійних захворювань збільшилась у: Дніпропетровській області – на 30 випадків (з 178 до 208), Львівській області – на 28 випадків (з 67 до 95), Луганській області – на 18 випадків (з 14 до 32), Волинській області – на 13 випадків (з 17 до 30), Кіровоградській області – на 12 випадків (з 10 до 22), Запорізькій області – на 8 випадків (з 25 до 33), Донецькій області – на 7 випадків (з 64 до 71), Миколаївській області – на 2 випадки (з 0 до 2), Вінницькій, Тернопільській та Черкаській областях – на 1 випадок (з 1 до 2, з 0 до 1, з 0 до 1 відповідно).

Найбільше зниження професійних захворювань відбулося у Харківській області – на 76,0 % (з 25 до 6).

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у: Дніпропетровській області (40,2 %), Львівській області (18,3 %) та у Донецькій області (13,7 %). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 72,2 % від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання у І кварталі 2019 року, є – недосконалість механізмів та робочого інструменту – 25,1 %, недосконалість технологічного процесу – 18,8 % та неефективність роботи засобів індивідуального захисту – 10,6 % від їх загальної кількості.

Загальна кількість встановлених діагнозів професійних захворювань у І кварталі 2019 року по Україні – 887 діагнозів.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 39,8 % від загальної кількості діагнозів по Україні (353 випадки). На другому місці – захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 25,3 % (224 випадки). Третє місце за хворобами слуху – 13,5 % (120 випадків), четверте за вібраційною хворобою – 8,5 % (75 випадків).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 84,9 % від загальної кількості по Україні (440 осіб), що на 34,1 % (112 осіб) більше у порівнянні з І кварталом минулого року.

Робота страхових експертів з охорони праці

Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування України щодо запобігання нещасним випадкам покладено на страхових експертів з охорони праці.

У І кварталі 2019 року один страховий експерт з охорони праці в середньому по Україні брав участь у роботі 2 комісій з розслідування за місяць. Найбільше навантаження на страхових експертів з охорони праці щодо участі у розслідуванні у Дніпропетровській області – 6 на місяць, м. Києві – 5 на місяць, у Донецькій області – 4 на місяць, у Волинській та Львівській областях – 3 на місяць.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду у І кварталі 2019 року було здійснено перевірки 1 483 підприємств щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці. Найбільше таких перевірок було здійснено у Дніпропетровській (251), Черкаській (107), Луганській (100) областях.

Страховими експертами з охорони праці під час проведення перевірок виявлено 10 551 порушення законодавства про охорону праці. Внесено 1 481 подання роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці та отримано 1 041 відповідь на ці подання, на 440 подань термін надання відповіді не настав.

До органів Державної служби України з питань праці внесено 4 подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, а також 17 подань про заборону подальшої експлуатації робочих місць, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників.

Протягом І кварталу 2019 року страховими експертами з охорони праці складено 97 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві, розглянуто 48 скарг та заяв застрахованих осіб.

Службою страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям з організації роботи з охорони праці.

Так, у І кварталі 2019 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підприємствах взято участь у проведенні: 355 семінарів; 793 нарад; 224 засідань круглих столів.

Всі вищезазначені заходи направлені на визначення шляхів покращення умов праці та профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, забезпечення реалізації заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на засадах співпраці з роботодавцями, ефективного функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, організації контролю за станом умов праці на робочих місцях та проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

Пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці займає одне із важливих місць в практиці профілактичної роботи Фонду. У засобах масової інформації опубліковано 820 статей з питань охорони праці і соціального захисту працюючих у разі виникнення нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Донецькій області – 165, Чернігівській області – 82, Херсонській області – 69 та Тернопільській області – 61). Проведено 83 інших заходів з інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо безпечних і нешкідливих умов праці (найбільше по управлінню виконавчої дирекції Фонду у Запорізькій області – 37).

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці протягом року страховими експертами надано 6 767 консультацій з питань охорони праці та страхування від нещасних випадків. Найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Дніпропетровській області – 1 061, м. Києві – 808, Донецькій області – 709 та Запорізькій області – 541.

Крім того, страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду активно беруть участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах, кількість таких підприємств у І кварталі 2019 року склала 1 807. Найбільше взято участей по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Тернопільській області – на 133 підприємствах, Черкаській області – на 130 підприємствах, Дніпропетровській та Запорізькій областях – на 106 підприємствах.

Також взято участь:

- у роботі 378 комісій з питань охорони праці підприємств;

- у розробленні 1 690 нормативних актів про охорону праці підприємств;

- у розробленні 1 407 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадженні їх на підприємствах страхувальників, внесенні пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва.

 

Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за І квартал 2019 року

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними причинами за І квартал 2019 року

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними галузями економіки за І квартал 2019 року

 

Розподіл страхових нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1 по регіонах України за І квартал 2019 року у порівнянні з І кварталом 2018 року

 

Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України за І квартал 2019 року

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 за галузями економіки за І квартал 2019 року

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 по регіонах України за І квартал 2019 року у порівнянні з І кварталом 2018 року

 

Звіт щодо кількості підприємств, на яких взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці за І квартал 2019 року

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України