Головна » Діяльність Фонду » Статистичні дані

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 2019 рік

10.02.2020

Аналіз нещасних випадків

Одним із основних показників стану охорони праці є рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Аналіз стану нещасних випадків свідчить, що в Україні з 2015 року по 2017 рік – кількість нещасних випадків збільшувалася, а з 2018 року по 2019 рік – зменшувалася.

За 2019 рік робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4 394 (з них 410 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1, пов’язані з виробництвом. У тому числі складено 3 754 (в т.ч. смертельно – 270) акти за формою Н-1, пов’язаних із виробництвом, на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 640 (в т.ч. смертельно – 140) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

За 2019 рік у порівнянні з 2018 роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 8,6 % (з 4 805 до 4 394), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 17,1 % (з 350 до 410).

Зростання кількості страхових нещасних випадків на виробництві відбулося у: м. Києві – на 55 випадків, або на 12,1 %, Дніпропетровській області – на 17 випадків, або на 2,6 %, Сумській та Одеській області – на 14 випадків, або на 16,1 % та 9,2 % відповідно, Чернівецькій області – на 9 випадків, або на 25 %, Хмельницькій, Полтавській та Волинській області – на 6 випадків, або на 5,4 %, 3,5 % та 3,4 % відповідно.

Значно збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком у: Київській області – на 14 випадків, або у 2,2 рази (з 12 до 26), Харківській області – на 13 випадків, або у 2,6 разів (з 8 до 21), Миколаївській та Вінницькій областях – на 9 випадків, або у 2,1 разів (з 8 до 17) та у 2 рази (з 9 до 18) відповідно.

Значне зниження страхових нещасних випадків відмічається у: Закарпатській області – на 31,0 % (з 58 до 40), Рівненській області – на 28,4 % (з 102 до 73), Запорізькій області – на 27,2 % (з 298 до 217), Івано-Франківській області – на 26,9 % (з 119 до 87).

За 2019 рік на підприємствах з найбільшим рівнем травматизму значна кількість страхових нещасних випадків сталася на таких підприємствах:

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (163 нещасні випадки) Дніпропетровська область, ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (48) Донецька область, ТОВ «ДТЕК «Добропіллявугілля» (37) Донецька область, підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» (36) м. Київ, ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (32) м. Київ.

Значне збільшення кількості страхових нещасних випадків за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком відбулося по ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» – на 27 випадків, або на 19,9 % (з 136 до 163), підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» – на 17 випадків, або у 1,9 разів (з 19 до 36), ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» – на 10 випадків, або на 45,5 % (з 22 до 32).

Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (15,5 %), у м. Києві (11,6 %) та у Донецькій області (11,1 %). Кількість травмованих осіб у цих областях складає 38,2 % від загальної кількості травмованих по Україні.

На підприємствах України травмовано 72,8 % (3 198) чоловіків та 27,2 % (1 196) жінок від загальної кількості травмованих по Україні.

Отримали травми на виробництві у стані алкогольного сп’яніння 120 осіб (2,7 % від загальної кількості травмованих по Україні), що на 22 особи менше у порівнянні з 2018 роком. При цьому 46 осіб отримали травми із смертельним наслідком.

Найбільше за 2019 рік травмувалися робітники таких професій – водій автотранспортних засобів (238), гірник очисного забою (198), прохідник (124).

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років (1 157 осіб, що складає 26,3 % від загальної кількості травмованих по Україні за 2019 рік).

Протягом 2019 року було зареєстровано 91 (з них 27 - смертельно) потерпілий від нещасних випадків, на яких було складено акт за формою Н-1, пов’язаний із виробництвом, що належать до категорій осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору.

Серед причин страхових нещасних випадків переважають організаційні – 66,8 % (2 933) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 18,4 % (810) нещасних випадків, через технічні причини – 11,9 % (525) нещасних випадків, через техногенні, природні, екологічні та соціальні причини – 0,7 % (29) нещасних випадків та через інші причини – 2,2 % (97) нещасних випадків. Протягом 2019 року порівняно з 2018 роком питома вага кількості страхових нещасних випадків з організаційних причин залишилась без змін (66,8 %), з психофізіологічних причин – зменшилась на 2,5 відсоткових пунктів (з 20,9 % до 18,4 %), з технічних причин – зменшилась на 0,4 відсоткових пунктів (з 12,3 % до 11,9 %).

При цьому, питома вага кількості страхових нещасних випадків із смертельним наслідком з організаційних причин збільшилась на 3,4 відсоткових пунктів (з 70 % до 73,4 %), з психофізіологічних причин – зменшилась на 3,2 відсоткових пунктів (з 14,9 % до 11,7 %), з технічних причин – зменшилась на 2,7 відсоткових пунктів (з 15,1 % до 12,4 %).

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 36,9 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (1621 травмована особа);

- невиконання посадових обов’язків – 8,1 % (355 травмованих осіб);

- порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного) – 7,9 % (345 травмованих осіб);

- порушення технологічного процесу – 3,3 % (144 травмовані особи);

- порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – 2,5 % (112 травмованих осіб);

- інші організаційні причини – 1,4 % (60 травмованих осіб).

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:

- особиста необережність потерпілого – 11,6 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (511 травмованих осіб);

- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 5,6 % (245 травмованих осіб);

- незадовільні фізичні дані або стан здоров’я – 0,5 % (24 травмовані особи).

Найпоширенішими технічними причинами стали:

- незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території – 4,1 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (178 травмованих осіб);

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,7 % (75 травмованих осіб);

- інші технічні причини – 1,6 % (69 травмованих осіб);

- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 1,3 % (59 травмованих осіб);

- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 1,2 % (54 травмовані особи).

До основних подій, які призвели до страхових нещасних випадків, відносяться:

- падіння потерпілого під час пересування – 21,2 % (930 травмованих осіб від загальної кількості травмованих по Україні);

- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів – 12,1 % (533 особи);

- падіння потерпілого з висоти – 8,4 % (369 осіб);

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 7,8 % (343 особи);

- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 5,2 % (228 осіб);

- падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів – 4,1 % (182 особи).

У порівнянні з 2018 роком за 2019 рік кількість страхових нещасних випадків через ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни збільшилася на 18,8 % (з 69 до 82), навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою збільшилось на 3,2 % (з 221 до 228).

Протягом 2019 року порівняно з минулим роком спостерігається значне зниження страхових нещасних випадків з видів події «падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо» – на 49,0 % (з 239 до 122), «дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються» – на 31,3 % (з 176 до 121), «дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування» – на 28,8 % (з 482 до 343) та «падіння потерпілого» – на 18,4 % (з 179 до 146).

За 2019 рік кількість нещасних випадків, до яких призвела експлуатація обладнання, устаткування, машин та механізмів, становить 1 045 випадків, в т.ч. 143 – смертельно, що складає 23,8 % від загальної кількості травмованих по Україні.

До устаткування, використання якого найчастіше приводить до настання нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, належить:

- автомобілі – 4,8 % від загальної кількості травмованих по Україні (209 травмованих осіб);

- автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди – 2,9 % (129 осіб);

- устаткування гірничо-шахтне – 2,7 % (117 осіб).

Протягом 2019 року у порівнянні з 2018 роком відбулося значне зниження кількості страхових нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, які сталися під час експлуатації устаткування технологічного і запасних частин до нього для харчової, м’ясної, молочної та рибної промисловості – на 48,3 % (з 58 до 30 осіб), автомобілів – на 38,3 % (з 339 до 209 осіб), автомобілів спеціалізованих, автопоїздів, автомобілів-тягачів, кузовів-фургонів, причепів, тролейбусів, автонавантажувачів, мотоциклів, велосипедів – на 36,1 % (з 202 до 129 осіб), устаткування підйомно-транспортне (крани) – на 34,5 % (з 55 до 36 осіб).

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться:

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів – кількість травмованих складає 17,7% від загальної кількості травмованих по Україні (776 осіб, в т.ч. 27 - смертельно).

У порівнянні з 2018 роком кількість страхових нещасних випадків у цій галузі зменшилась на 11,6 % (з 878 до 776 осіб), а кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 32,5 % (з 40 до 27 осіб).

Основними причинами настання нещасних випадків у даній галузі є:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 315 потерпілих;

- невиконання посадових обов’язків – 82 потерпілих.

Основними видами подій, що призвели до нещасних випадків у даній галузі є:

- обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо – 140 потерпілих;

- падіння потерпілого під час пересування – 136 потерпілих.

Основним устаткуванням, експлуатація якого призвела до настання нещасного випадку у даній галузі є гірничошахтне устаткування – 103 потерпілих.

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 9,2 % (404 травмовані особи, в т.ч. – 62 смертельно).

Кількість страхових нещасних випадків у цій галузі порівняно з 2018 роком зменшилась на 12,4 % (з 461 до 404 осіб). Кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком збільшилась на 3,3 % (з 60 до 62 осіб).

Основними причинами настання нещасних випадків у даній галузі є:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 154 потерпілих;

- порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального  користування – 74 потерпілих;

- особиста необережність потерпілого – 31 потерпілий.

Основними видами подій, що призвели до нещасних випадків у даній галузі є:

- падіння потерпілого під час пересування – 79 потерпілих;

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 62 потерпілих.

Основним устаткуванням, експлуатація якого призвела до настання нещасного випадку у даній галузі, є автомобілі – 81 потерпілий.

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 7,7 % (337 травмованих осіб, в т.ч. 65 - смертельно).

Кількість страхових нещасних випадків у цій галузі порівняно з 2018 роком зменшилась на 0,3 % (з 338 до 337 осіб). Кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком збільшилась на 27,5 % (з 51 до 65 осіб).

Основними причинами настання нещасних випадків у даній галузі є:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 116 потерпілих;

- особиста необережність потерпілого – 31 потерпілий.

Основними видами подій, що призвели до нещасних випадків у даній галузі є:

- падіння потерпілого під час пересування – 42 потерпілих;

- падіння потерпілого з висоти – 41 потерпілий.

Основним устаткуванням, експлуатація якого призвела до настання нещасного випадку у даній галузі, є автомобілі – 27 потерпілих.

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 34,6 % від загальної кількості травмованих по Україні.

Порівняно з відповідним періодом минулого року відмічається значне збільшення страхових нещасних випадків у таких галузях економіки та видах робіт:

- тимчасове розміщування й організація харчування – на 43,9 % (з 41 до 59 осіб);

- інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устатковання – на 37,8 % (з 82 до 113 осіб);

- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 26,8 % (з 250 до 317 осіб);

- будівництво – на 12,2 % (з 238 до 267 осіб).

Відбулося суттєве збільшення смертельно травмованих осіб по таких галузях:

- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – у 4,5 разів (з 2 до 9 осіб);

- виробництво транспортних засобів – у 3 рази (з 1 до 3 осіб);

- тимчасове розміщування й організація харчування – у 2 рази (з 0 до 2 осіб);

- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – у 2,2 разів (з 6 до 13 осіб);

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – у 1,8 разів (з 12 до 21 особи).

За 2019 рік порівняно з 2018 роком кількість травмованих осіб на виробництві значно зменшилася у таких галузях:

- охорона здоров’я – на 28,5 % (з 340 до 243 осіб);

- виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – на 28,2 % (з 110 до 79 осіб);

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 20,6 % (з 136 до 108 осіб);

- виробництво машин і устаткування – на 20,3 % (з 118 до 94 осіб).

Спостерігається найбільше зменшення смертельно травмованих осіб по таких галузях:

- охорона здоров’я – на 58,3 % (з 12 до 5 осіб);

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 36,8 % (з 19 до 12 осіб);

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – на 32,5 % (з 40 до 27 осіб);

- виробництво машин і устаткування – на 28,6 % (з 7 до 5 осіб).

 

Аналіз професійних захворювань

Аналіз стану професійних захворювань свідчить, що ситуація щодо професійних захворювань залишається нестабільною.

За 2019 рік у порівнянні з 2018 роком кількість професійних захворювань збільшилась на 28,3 %, або на 531 захворювання (з 1 879 до 2 410).

Кількість професійних захворювань збільшилась у: Дніпропетровській області – на 204 випадки (з 811 до 1015), Кіровоградській області – на 110 випадків (з 77 до 187), Львівській області – на 89 випадків (з 347 до 436), Донецькій області – на 66 випадків (з 316 до 382), Запорізькій області – на 32 випадки (з 44 до 76), Луганській області – на 23 випадки (з 68 до 91), Сумській області – на 21 випадок (з 45 до 66), Волинській області – на 17 випадків (з 69 до 86), Черкаській області – на 4 випадки (з 4 до 8), Закарпатській, Київській, Одеській та Полтавській  областях – на 1 випадок (з 0 до 1, з 0 до 1, з 0 до 1, з 3 до 4 відповідно).

Значне зниження професійних захворювань відбулося у: м. Києві – на 81,8 % (з 11 до 2), Миколаївській області – на 50,0 % (з 10 до 5) та Харківській області – на 43,5 % (з 46 до 26).

За 2019 рік найбільший рівень професійної захворюваності спостерігається на таких підприємствах:

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (721 профзахворювання) Дніпропетровська областьІнгульська шахта ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (93) Кіровоградська область, ПАТ «Шахта «Надія» (88) Львівська область, ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (83) Донецька область, Смолінська шахта ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (82) Кіровоградська область, «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» (54) Львівська область, ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (52) Сумська область.

Значне збільшення кількості профзахворювань порівняно з минулим роком  відбулося по наступним підприємствам: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» – на 124 випадки, або на 20,8 % (з 597 до 721), Інгульська шахта ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – на 68 випадків, або у 3,7 разів (з 25 до 93), ПАТ «Шахта «Надія» – на 49 випадків, або у 2,3 разів (з 39 до 88), Смолінська шахта ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – на 44 випадки, або у 2,1 разів (з 38 до 82) та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» – на 37 випадків, або у 1,8 разів (з 46 до 83).

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області (42,1 %), Львівській області (18,1 %) та Донецькій області (15,9 %). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 76,1 % від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання за 2019 рік, є – недосконалість механізмів та робочого інструменту – 22,3 %, недосконалість технологічного процесу – 20,9 % та невикористання засобів індивідуального захисту – 10,6 % від їх загальної кількості.

Загальна кількість встановлених діагнозів професійних захворювань за 2019 рік по Україні – 5 699 діагнозів.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 41,1 % від загальної кількості діагнозів по Україні (2 343 випадки). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 25,5 % (1 451 випадок). Третє місце за хворобами слуху – 23 % (1 311 випадків), четверте за вібраційною хворобою – 5,7 % (326 випадків).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 84,6 % від загальної кількості професійних захворювань по Україні (2 038 осіб), що на 29 % (458 осіб) більше у порівнянні з минулим роком.

 

Робота страхових експертів з охорони праці

Основною метою діяльності страхових експертів з охорони праці є виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування України щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці, та надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці.

Одним з дієвих та ефективних заходів профілактики нещасних випадків є процес їх розслідування, мета якого полягає у визначенні конкретних причин, що призвели до нещасного випадку, профзахворювання з метою попередження подібного.

За 2019 рік страховими експертами з охорони праці прийнято участь у роботі 9024 комісій з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. У середньому по Україні один страховий експерт з охорони праці брав участь у роботі 2 комісій з розслідування за місяць. Найбільше навантаження на страхових експертів з охорони праці щодо участі у комісіях з розслідування спостерігається у м. Києві – 8 на місяць, у Дніпропетровській області – 4 на місяць, у Донецькій та Львівській областях – 3 на місяць.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду за 2019 рік було здійснено 5 994 перевірки щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці на підприємствах. Найбільше таких перевірок було здійснено у Дніпропетровській (957), Черкаській (461), Луганській (370), Тернопільській (316) областях.

При проведенні перевірок, особливу увагу було приділено організації роботодавцем та своєчасності проходження передбачених законодавством медоглядів найманими працівниками, виконанню вимог заключного акта за результатами медоглядів.

Страховими експертами з охорони праці під час проведення перевірок виявлено 44 570 порушень законодавства про охорону праці. Внесено 5 985 подань роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці та отримано 5594 відповіді на ці подання, на 390 подань термін надання відповіді не настав.

До органів Державної служби України з питань праці внесено 34 подання з пропозиціями щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності 23 посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці,  а також про заборону подальшої експлуатації 39 робочих місць, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників.

Протягом 2019 року страховими експертами з охорони праці складено 347 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві, розглянуто 237 скарг та заяв застрахованих осіб.

З метою покращення умов праці та профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, забезпечення реалізації заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на засадах співпраці з роботодавцями за 2019 рік робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підприємствах взято участь у проведенні:

- 1 634 семінарів;

- 3 112 нарад;

- 991 «круглого» столу;

- 389 конкурсів.

Важливе місце в практиці профілактичної роботи Фонду займає пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці. За 2019 рік у засобах масової інформації опубліковано 3 662 статті з питань профілактики страхових випадків (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду: у Донецькій області – 755, у Херсонській області – 243, у Чернігівській області – 229, у Хмельницькій області – 227), здійснено 327 виступів по радіо і телебаченню (найбільше по управлінню виконавчої дирекції Фонду у Запорізькій області – 163).

Страховими експертами з охорони праці здійснюється популяризація позитивного досвіду функціонування конкретних елементів системи управління охороною праці, для практичного застосування на будь-яких підприємствах. Так, сучасні передові підходи та методи з різних напрямів профілактичних робіт було вивчено на 970 підприємствах та поширено на інших підприємствах.

Роботодавцям надається постійна допомога у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці. Страховими експертами з охорони праці надано 25 346 консультацій з питань профілактики страхових випадків. Найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду: у Дніпропетровській області – 4 285, у Донецькій області – 2 886, у Запорізькій області – 2 375 та у м. Києві – 2 361.

Стан виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах напряму залежить від ефективності функціонування системи управління охороною праці. Тому, страховими експертами з охорони праці активно береться участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах, кількість таких підприємств за 2019 рік становить 7 095. Найбільше таких участей було взято по управліннях виконавчої дирекції Фонду: у Черкаській області – на 544 підприємствах, у Дніпропетровській області – на 469 підприємствах, у Тернопільській області – на 440 підприємствах та у Запорізькій області – на 426 підприємствах.

Також взято участь:

- у роботі 1 508 комісій з питань охорони праці підприємств;

- у розробленні 6 830 нормативних актів про охорону праці підприємств;  

- у розробленні 5 178 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадженні їх на підприємствах страхувальників, внесенні пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва.

Особлива увага у 2019 році у профілактичній роботі страхових експертів з охорони праці приділяється підприємствам з найбільшим рівнем травматизму (42 підприємства) та профзахворюваності (23 підприємства) по Україні.

У 2019 році по підприємствам з найбільшим рівнем травматизму, кількість складених актів за формою Н-1, пов’язаних з виробництвом становила 12,9 % від загальної кількості по Україні, а по підприємствам з найбільшим рівнем профзахворюваності кількість актів за формою П-4 становила 72,2 % від загальної кількості по Україні.

Завдяки тісній і плідній співпраці страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду з роботодавцями та територіальними органами Держпраці на підприємствах з найбільшим рівнем травматизму протягом 2019 року відбулося зменшення кількості страхових нещасних випадків на виробництві на 25,1 % порівняно з минулим роком. Ситуація з профзахворюваністю залишається складною. У 2019 році у порівнянні з 2018 роком на підприємствах з найбільшим рівнем профзахворюваності відбувся ріст кількості профзахворювань на 30,7 %.

З метою попередження виникнення професійних захворювань робочими органами виконавчої дирекції Фонду постійно здійснюється аналіз результатів проходження медоглядів працівниками.

У разі виявлення фактів неякісного проведення медичних оглядів направляються звернення до лікувальних закладів для з’ясування причин несвоєчасного виявлення підозри на профзахворювання та вжиття відповідних заходів та департаментів охорони здоров’я обласних (районних) державних адміністрацій для прийняття заходів реагування. Також управліннями виконавчої дирекції Фонду у 2019 році проводилися розширені наради за участю представників управлінь Держпраці, охорони здоров’я обласних (районних) держадміністрацій, лікарів-профпатологів, представників лікувально-профілактичних закладів, профспілок та об’єднання роботодавців, суб’єктів господарювання.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюється щоквартальний моніторинг проведених профілактичних заходів на підприємствах з найбільшим рівнем травматизму та професійної захворюваності по Україні з метою визначення проблемних питань з охорони праці на зазначених підприємствах та внесення відповідних коригуючих дій у подальшій роботі.

В управліннях виконавчої дирекції Фонду проводилися розширені засідання у форматі «круглих столів» на тему: «Професійна захворюваність: медичні огляди працівників певних категорій; встановлення зв’язку захворювань з умовами праці та розслідування причин їх виникнення» за участю представників управлінь Держпраці та управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій, лікарів-профпатологів, представників лікувально-профілактичних закладів, профспілок та об’єднання роботодавців, суб’єктів господарювання та страхових експертів з охорони праці.

Управлінням профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду підготовлено та направлено листи до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної праці України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України стосовно існуючої проблеми якості проведення медичних оглядів працівників. На даний час Міністерством охорони здоров’я України розробляється нова редакція проекту наказу, який буде регулювати діяльність, пов’язану з проведенням медичних оглядів працівників певних категорій.

Крім того, протягом 2019 року управлінням профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду постійно проводилися селекторні наради з представниками управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду щодо проблемних питань з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності та шляхів їх вирішення.

 

Динаміка кількості нещасних випадків на виробництві за даними актів за формою Н-1 за 2015-2019 роки

 

Розподіл страхових нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1 по регіонах України за 2019 рік порівняно з 2018 роком

 

Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними причинами настання нещасних випадків за 2019 рік

 

Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними видами подій, що призвели до нещасного випадку, за 2019 рік

 

Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1 за найбільш травмонебезпечними галузями економіки підприємств за 2019 рік

 

Динаміка кількості професійних захворювань на виробництві за даними актів П-4 за 2015-2019 роки

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 по регіонах України за 2019 рік порівняно з 2018 роком

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 за галузями економіки підприємств за 2019 рік

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України