Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2020 рік

12.06.2020

m22e2db1a

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

 

                      ПОСТАНОВА

 

                  12.06.2020 № 9

                  м. Київ

 

Про затвердження Змін до Порядку складання та виконання бюджету

Фонду соціального страхування України

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», керуючись Статутом Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.     Затвердити Зміни до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 12.09.2017 № 42 (із змінами), що додаються.

2.     Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

3.     Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України.

4.     Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.

 

 

Голова правління                                                                                      Є. Котик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Постанова правління

Фонду соціального страхування України

                                                                                   12.06.2020 № 9

Зміни

до Порядку складання та виконання бюджету

Фонду соціального страхування України

 

1. Підпункти 2.1-2.2 пункту 2 викласти в новій редакції:

 

«2.1. Розділ «І. ДОХОДИ» включає такі статті доходів:

2.1.1. Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб.

2.1.2. Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.3. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі.

2.1.4. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.

2.1.5. Інші надходження відповідно до закону.

 

 2.2. Розділ «II. ВИДАТКИ» включає такі статті витрат:

2.2.1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

2.2.2. Страхові виплати.

2.2.3. Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

2.2.4. Профілактика страхових випадків.

2.2.5. Видатки по виконанню обов’язків страховика.

2.2.6. Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду.

2.2.7. Адміністративно-господарські витрати.

 2.2.8. Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі.

2.2.9. Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі»;

 

2. Пункт 6 після підпункту 6.2 доповнити новими підпунктами 6.3-6.4 такого змісту:

«6.3. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат встановлюється в розмірі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України».

6.4. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду  боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі встановлюється в розмірі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України»;

у звязку з цим підпункт 6.3 вважати пунктом 6.5;

 

3. Пункт 7 доповнити новими підпунктами 7.8-7.9 такого змісту:

«7.8. Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі.

7.8.1. Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологам).

Планується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України» на безповоротній основі.

7.8.2. Страхові виплати, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Планується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України» на безповоротній основі.

 7.9. Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.

Планується щороку згідно з рішенням Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном на підставі показників бюджету Фонду відповідно до пункту 7 Порядку використання коштів, виділених для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 385»;

 

4. Додаток 1 до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України «Структура бюджету Фонду соціального страхування України» викласти у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

До Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України

 

 

 

 

СТРУКТУРА

Бюджету Фонду соціального страхування України

№ з/п

Показники бюджету

Сума коштів (тис. грн)

Питома вага, (%)

 

Залишок коштів на початок року

 

 

І.ДОХОДИ

1.

Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб

 

 

2.

Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

3.

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду  боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі

 

 

4.

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду  боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі

 

 

5.

Інші надходження відповідно до закону

 

 

Усього доходів

 

 

Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року

 

 

ІІ. ВИДАТКИ

1.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

 

 

2.

Страхові виплати

 

 

3.

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

 

 

4.

Профілактика страхових випадків

 

 

5.

Видатки по виконанню обовязків страховика

 

 

6.

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

 

 

7.

Адміністративно-господарські витрати

 

 

8.

Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі

 

 

9.

Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду  боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі

 

 

Усього  видатків

 

 

Залишок коштів на кінець року

 

 

в тому числі резерв коштів Фонду

 

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України