Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2020 рік

22.06.2020

m22e2db1a

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА

 

22.06.2020 № 12

м. Київ

 

 

 

Про затвердження Змін до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України

 

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», керуючись Статутом Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 12.09.2017 (із змінами), що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.

 

 

Голова правління                                                                                        Є. Котик

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування України

22.06.2020 № 12

 

 

Зміни

до Порядку складання та виконання бюджету

Фонду соціального страхування України

 

1. Підпункти 2.1 - 2.2 пункту 2 викласти в новій редакції:

«2.1. Розділ «І. ДОХОДИ» включає такі статті доходів:

2.1.1. Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб.

2.1.2. Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.3. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі.

2.1.4. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.

2.1.5. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей на безповоротній основі.

2.1.6. Інші надходження відповідно до закону.

 

2.2. Розділ «II. ВИДАТКИ» включає такі статті витрат:

2.2.1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

2.2.2. Страхові виплати.

2.2.3. Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

2.2.4. Профілактика страхових випадків.

2.2.5. Видатки по виконанню обов’язків страховика.

2.2.6. Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду.

2.2.7. Адміністративно-господарські витрати.

2.2.8. Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі.

2.2.9. Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі.

2.2.10. Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.».

 

2. Пункт 6 після підпункту 6.4 доповнити новим підпунктом 6.5 такого змісту:

«6.5. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України , яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей на безповоротній основі встановлюється в розмірі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.»;

у зв’язку з цим підпункт 6.5 вважати підпунктом 6.6.

 

3. Пункт 7 після підпункту 7.8 доповнити новим підпунктом 7.9 такого змісту:

«7.9. Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі.

7.9.1. Страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Планується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

7.9.2. Страхові виплати членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Планується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»;

у зв’язку з цим підпункт 7.9 вважати підпунктом 7.10.

 

4. Додаток 1 до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України «Структура бюджету Фонду соціального страхування України» викласти у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

до Порядку складання та виконання бюджету

Фонду соціального страхування України

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА

Бюджету Фонду соціального страхування України

№ з/п

Показники бюджету

Сума коштів (тис. грн)

Питома вага, (%)

 

Залишок коштів на початок року

 

 

 

І.ДОХОДИ

1.

Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб

 

 

2.

Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

3.

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду  боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі

 

 

4.

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду  боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі

 

 

5.

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей на безповоротній основі

 

 

6.

Інші надходження відповідно до закону

 

 

Усього доходів

 

 

Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року

 

 

ІІ. ВИДАТКИ

1.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

 

 

2.

Страхові виплати

 

 

3.

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

 

 

4.

Профілактика страхових випадків

 

 

5.

Видатки по виконанню обов’язків страховика

 

 

6.

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

 

 

7.

Адміністративно-господарські витрати

 

 

8.

Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі

 

 

 

9.

Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 , передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі

 

 

10.

Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду  боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі

 

 

Усього видатків

 

 

Залишок коштів на кінець року

 

 

в тому числі резерв коштів Фонду

 

 

 

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України