Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2020 рік

22.06.2020

m22e2db1a

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА

22.06.2020 № 13

м. Київ

 

 

Про внесення змін до Кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності та роз’яснень щодо їх застосування

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», керуючись Статутом Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності та роз’яснень щодо їх застосування, затверджених постановою правління  Фонду соціального страхування України від 12.09.2017 №43 (із змінами) такі зміни:

1) розділ VІІІ викласти в новій редакції:

«Розділ VIII. КЕКВ 2760. Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

КЕКВ 2760.1. Страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею фінансуються витрати на страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настало внаслідок захворювання  коронавірусною хворобою (COVID-19), спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на підставі актів розслідування нещасного випадку за встановленою формою.

КЕКВ 2760.2. Страхові виплати членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею фінансуються витрати на страхові виплати членам сімей медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19) на підставі актів розслідування нещасного випадку за встановленою формою.

(стаття 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання страхових виплат у разі  захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2)».

2) у зв’язку з цим розділ VІІІ вважати розділом ІХ та викласти в такій редакції:

«Розділ ІХ. КЕКВ 2770 Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансується витрати на повернення коштів наданих Фонду як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.

(стаття 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із змінами) та пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками)».

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.

 

 

Голова правління                                                                                        Є. Котик

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України