Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2020 рік

02.10.2020

m22e2db1a

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

02.10.2020 № 20

м. Київ

 

 

Про затвердження Звіту про результати діяльності

Фонду соціального страхування України за 2018 рік

 

Відповідно до статей 7, 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Звіт про результати діяльності Фонду соціального страхування України за 2018 рік, що додається.

2. Подати затверджений правлінням Фонду соціального страхування України Звіт про результати діяльності Фонду соціального страхування України за 2018 рік Кабінету Міністрів України і оприлюднити.

 

 

Голова правління                                                                              Є. Котик

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду соціального страхування України

02.10.2020 № 20

 

 

Звіт

про результати діяльності Фонду соціального страхування України

за 2018 рік

 

Станом на 01 січня 2019 року кількість страхувальників у Фонді соціального страхування України (далі – Фонд) становила 3 220 054 осіб, з них: юридичних осіб – 1 364 642, фізичних осіб – 1 855 412.

Бюджетом Фонду на 2018 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 70, із змінами, передбачено розмір доходів Фонду з урахуванням залишку коштів на початок 2018 року в сумі – 22 928,6 млн грн, фактично надійшло в 2018 році – 22 056,9 млн грн, що становить 96,2% до планового показника.

Доходи Фонду склали 19 673,5 млн грн, або 95,8% від плану на цей період, в тому числі страхові внески страхувальників та застрахованих осіб – 19 592,5 млн грн, що становить 95,9% від плану.

Видатки Фонду у 2018 році становили 21 552,1 млн грн, що складає 97% до показників, передбачених бюджетом Фонду на 2018 рік (22 223,4 млн грн).

За 2018 рік сума витрат Фонду на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг для більш ніж 2,5 млн застрахованих осіб склала 11 990,3 млн грн, або 96,4% від запланованих видатків (12 437,5 млн грн), в тому числі:

- на надання матеріального забезпечення – 11 565,2 млн грн, а саме на:

допомогу по тимчасовій непрацездатності – 7 747,2 млн грн, або 67% суми витрат на матеріальне забезпечення;

допомогу по вагітності та пологах – 3 774,8 млн грн, що становить 32,6%;

допомогу на поховання – 43,2 млн грн (0,4%).

- на соціальні послуги в частині оплати лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань склала 425,1 млн гривень.

Сума витрат на матеріальне забезпечення за 2018 рік зросла на        2 139,4 млн грн, або на 22,7% порівняно з 2017 роком.

Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності порівняно з 2017 роком збільшились на 1 679,4 млн грн, або на 27,7 відсотка. При цьому, загальна кількість днів тимчасової непрацездатності порівняно з 2017 роком збільшилась на 5,7% і становить 37 759 242.

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається за рахунок коштів Фонду, станом на 01.01.2019 склав 224,4 грн проти 170,18 грн попереднього року, тобто зріс на 31,9 відсотка.

Сума витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2018 рік порівняно з 2017 роком зросла на 456,3 млн грн, або на 13,8 відсотка. При цьому, кількість днів по вагітності та пологах порівняно з 2017 роком зменшилась на 4,5% і склала 19 746 142 (без урахування днів, наданих на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах станом на 01.01.2019 склав 202,62 грн проти 160,07 грн у 2017 році, тобто зріс на 26,6 відсотка.

Сума витрат на виплату допомоги на поховання порівняно з 2017 роком збільшилась на 3,7 млн грн, або 9,4 відсотка. Допомогу отримали по 11 143 страхових випадках, що на 1,2% більше ніж у 2017 році.

Середній розмір допомоги на поховання за 2018 рік становить 4,1 тис. грн проти 3,6 тис. грн у 2017 році, що на 497,4 грн, або 13,8% більше.

Відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 8, робочими органами Фонду у 2018 році надано матеріальне забезпечення 295 застрахованим особам на суму 2 621,9 тис. грн, а саме:

- по тимчасовій непрацездатності – 200 особам на 952,5 тис. грн;

- по вагітності та пологах – 93 особам на 1 663,2 тис. грн;

- на поховання – 2 допомоги на 6,3 тис. гривень.

Фактичні витрати на матеріальне забезпечення на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2018 рік склали 33,7 млн грн, в тому числі:

- по тимчасовій непрацездатності – 9,1 млн грн за 54 828 днів, при цьому середньоденний розмір допомоги склав 165,32 грн;

- по вагітності та пологах – 24,6 млн грн за 119 395 днів, середньоденний розмір – 205,94 гривні.

З метою реалізації нових підходів до обслуговування страхувальників, скорочення та уніфікації звітності страхувальників по коштах Фонду, вдосконалення порядку фінансування матеріального забезпечення та страхових виплат, у 2018 році прийнято надзвичайно важливі постанови правління Фонду, якими визначено принципово нові механізми функціонування системи соціального страхування.

Постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України»:

- застосовується попередній контроль щодо правильності нарахування виплат;

- забезпечується упередження можливих помилок страхувальників при визначенні розміру допомоги та страхових виплат і усунення недоліків ще до фінансування виплат;

- впроваджується нова форма заяви-розрахунку для фінансування страхувальників. Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності тощо;

- передбачається подання страхувальником (роботодавцем) повідомлення про здійснені виплати застрахованим особам;

- надається можливість подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам у електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.

Постановою правління Фонду від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України» з 2019 року скасовано щоквартальний звіт по використанню коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП.

У 2018 році фахівцями управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м. Києві проведено 1 006 планових перевірок страхувальників з питань правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду та 611 планових перевірок з питань обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності (у тому числі: лікувально-профілактичних закладів – 558, реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів – 10, МСЕК – 21, травмпунктів – 22). Також проведено 5 726 позапланових перевірок страхувальників з питань правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду та 2 159 позапланових перевірок закладів охорони здоров’я з питань обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам.

При здійсненні перевірок усього у 2018 році перевірено 207 495 листків непрацездатності (у тому числі під час: планових, позапланових перевірок та участі у роботі комісій закладів охорони здоров’я – 176 014, перевірок страхувальників – 31 481).

За результатами перевірок страхувальників встановлено, що 8 614 листків непрацездатності видано з порушенням Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, що становить 27,3% від листків непрацездатності, які перевірені під час перевірок страхувальників, або 4,1% від загальної кількості перевірених листків непрацездатності.

Також під час проведення перевірок закладів охорони здоров’я виявлено, що 6 395 листків непрацездатності видано з порушеннями Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455, що на 13 141 листок непрацездатності менше ніж у 2017 році та становить 3,6% від листків непрацездатності, які перевірені під час перевірок у закладах охорони здоров’я, або 3,1% від загальної кількості перевірених листків непрацездатності, у тому числі 373 – необґрунтовано виданих (0,18% від усіх перевірених листків непрацездатності) та 2 416 – необґрунтовано продовжених (1,16%).За результатами перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності за зверненнями страхувальників у 2018 році по 404 випадках (на загальну кількість днів – 5 593) упереджено виплат на суму понад 1,07 млн гривень.

Всього за результатами перевірок стягнуто до бюджету Фонду коштів (з урахуванням фінансових санкцій) на суму 11,3 млн гривень.

Станом на 01 січня 2019 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюються щомісячні страхові виплати 208,5 тисячам потерпілих (членів їх сімей).

За 2018 рік витрати на страхові виплати склали 7 832,3 млн грн, що на 1 752,9 млн грн, або 28,8% більше порівняно з 2017 роком.

У структурі страхових виплат, здійснених за 2018 рік, основна частина припадає на:

– щомісячні страхові виплати – 7 618,5 млн грн, що становить 97,3% витрат на страхові виплати;

– одноразову допомогу – 108,5 млн грн (1,4%);

– допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві – 104,8 млн грн (1,3%).

Станом на 01.01.2019 щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, отримують 198,3 тис. осіб, що порівняно з попереднім роком більше на 0,5 відсотка.

Водночас сума витрачених коштів за 2018 рік на цей вид виплати склала 7 320,9 млн грн, що на 1 678,3 млн грн, або на 29,7% більше порівняно з 2017 роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 3 126,42 грн, що на 741,2 грн, або 31,1% вище порівняно з попереднім роком.

Чисельність отримувачів щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, порівняно з груднем 2017 року зменшилась на 1,6% і складає станом на 01.01.2019 – 10,2 тис. осіб.

Сума витрат на цю виплату за 2018 рік склала 297,5 млн грн, що на 48,5 млн грн, або 19,5% більше порівняно з попереднім роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати за звітний рік склав 2 461,53 грн, що на 475,28 грн (23,9%) більше порівняно з 2017 роком.

Значною мірою на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей вплинули проведені робочими органами виконавчої дирекції Фонду з 01 січня та з 01 березня 2018 року перерахунки цих виплат.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» Фондом здійснювалося підвищення щомісячних страхових виплат в три етапи:

1)  осучаснення страхових виплат особам, які мали право на виплати станом на 01 січня 2018 року та мали право на перерахування сум щомісячних страхових виплат за період з 01 березня 2008 року по 01 березня 2011 року.

У результаті щомісячні страхові виплати з 01 січня 2018 року збільшено 168,9 тисячам осіб, або 82% від усіх отримувачів страхових виплат у Фонді. При цьому, розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464,2 гривні;

2)  перерахунок усім потерпілим на виробництві та членам їх сімей з 01 березня 2018 року на коефіцієнт 1,2.

Унаслідок проведеного перерахунку розмір щомісячних страхових виплат з 01 березня 2018 року збільшено 207 тисячам потерпілих на виробництві та особам, які мають право на виплати в разі втрати годувальника. При цьому, розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 514 грн, або на 20 відсотків;

3)     встановлено новий розмір страхових виплат потерпілим на виробництві, у яких після проведеного перерахунку з 01 березня 2018 року відкоригований розмір середньої заробітної плати був менший 3 200 гривень.

У результаті розмір щомісячної страхової виплати підвищено для 4,2 тис. потерпілих з низьким розміром заробітної плати перед настанням страхового випадку. При цьому, середній розмір щомісячних виплат у них збільшився на 368,8 грн, або 49,5 відсотка.

Слід зазначити, що внаслідок усіх перерахунків, проведених Фондом з 01 січня та з 01 березня 2018 року, середній розмір щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) збільшився на 892,3 грн, або на 40,6 відсотка. Щомісячні страхові виплати шахтарям та членам їх сімей в середньому зросли на 1070,4 гривні.

У 2018 році потерпілим та особам, які мають право на щомісячні страхові виплати, у яких розмір підвищення щомісячних виплат внаслідок проведених перерахунків не перевищив суму індексації, було продовжено проведення індексації їх грошових доходів, відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

Загальна сума витрат на індексацію за 2018 рік склала 26,2 млн гривень. З цієї суми 22,7 млн грн, або 86,6%, виплачено потерпілим та 3,5 млн грн, або 13,4%, особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Станом на 01.01.2019 індексацію страхових виплат отримують 8,8 тис. осіб, при цьому середньомісячний розмір індексації за 2018 рік склав 247,56 гривні.

Протягом 2018 року одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому призначено 3 754 особам, що на 131 особу, або 3,4% менше порівняно з 2017 роком.

Загальна сума витрат на ці виплати склала 44,2 млн грн, а середній розмір допомоги на одного потерпілого склав 12,1 тис. грн, що на 1 157,3 грн, або 10,6% більше ніж в 2017 році.

У 2018 році 315 сім’ям призначено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого, що порівняно з 2017 роком на 12 сімей, або 4% більше. Крім того, одноразова допомога була призначена 299 утриманцям, що менше порівняно з 2017 роком на 1 особу (0,3%).

За 2018 рік сума видатків на виплату одноразової допомоги сім’ї склала 54 млн гривень. Сума одноразової допомоги утриманцям склала 10,3 млн гривень.

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім’ю за 2018 рік в середньому призначалась у розмірі 171,8 тис. грн, що на 17,2 тис. грн, або 11,1% більше ніж в 2017 році.

Середній розмір виплати на одного утриманця склав 34,6 тис. грн, що на 3,7 тис. грн, або 11,8% більше порівняно з 2017 роком.

Витрати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги відшкодовані в разі смерті 131 загиблого внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на суму 0,4 млн гривень.

Сума страхової виплати, яка була призначена 20 потерпілим при тимчасовому переведенні їх на легшу роботу, склала 82,1 тис. гривень. Середній розмір виплати склав 4,2 тис. грн, що вдвічі більше порівняно з 2017 роком.

У 2018 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1 527 потерпілим (членам їх сімей), що проживають за межами України, в країнах, з якими укладено міжнародну угоду України та передбачено здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг. Цим потерпілим (членам їх сімей) за звітний рік було виплачено 52,1 млн гривень. Найбільша кількість потерпілих (членів їх сімей) 1 343 особи, або 88% від загальної кількості осіб, які виїхали за межі України, проживають в Російській Федерації, в Республіці Білорусь відповідно 131 особа, або 8,6%, в Республіці Молдова – 14 осіб, в Азербайджанській Республіці - 13 осіб, або по 0,9 відсотка.

У 2018 році робочі органи виконавчої дирекції Фонду проводили виплати внутрішньо переміщеним особам та особам, які отримували ці виплати в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що знаходилися на території, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а постійно проживають на території України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Чисельність таких потерпілих (членів їх сімей) становить 47,9 тис. осіб, або 23% загальної кількості отримувачів щомісячних страхових виплат, а порівняно з 2017 роком збільшилась на 3,7 тис. осіб, або 8,4 відсотка.

Сума виплачених коштів у 2018 році склала 2 055,4 млн грн, що на 404,9 млн грн, або 24,5% більше ніж у 2017 році.

Для забезпечення потерпілих на виробництві медичними та соціальними послугами виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами впродовж 2018 року використано 495,5 млн грн, що на 20,8% більше ніж у 2017 році (410,3 млн грн).

Найбільш вагомими є витрати на санаторно-курортне лікування потерпілих, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також на лікування та їх медичну реабілітацію.

Санаторно-курортним лікуванням впродовж 2018 року забезпечено 10 747 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва та супроводжуючих осіб, що на 36,3% більше ніж у 2017 році (7 883 осіб), із яких 936 мають статус внутрішньо переміщених осіб, збільшення обсягу порівняно з 2017 роком (484 особи) становить 93,3 відсотка. Загальна сума витрат на санаторно-курортне лікування потерпілих становить 147,6 млн гривень.

Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечено 19 689 осіб, що на 3,8% більше порівняно з 2017 роком (18 965 потерпілих), в тому числі – 883 внутрішньо переміщені особи, що на 3,0% менше (910 осіб) порівняно з 2017 роком. Витрати на забезпечення потерпілих лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 2018 рік склали 123,5 млн гривень.

Технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами) забезпечено 5 442 потерпілих на виробництві, що на 12,9% більше 2017 року (4 817 потерпілих), серед них – 231 внутрішньо переміщена особа, що на 47,1% більше аналогічного показника 2017 року (157 осіб). Загальний обсяг витрат на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами) у 2018 році склав 47,9 млн гривень.

Спеціальні засоби пересування (коляски) отримали 336 потерпілих, що на 27,7% більше ніж у 2017 році (263 коляски), внутрішньо переміщені особи отримали 39 колясок, що на 21,8% більше ніж у 2017 році (32 коляски). Загальний обсяг витрат на забезпечення потерпілих спеціальними засобами пересування склав 6,3 млн гривень.

Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами та слуховими апаратами у 2018 році забезпечено 261 потерпілого (серед яких 7 внутрішньо переміщених осіб), що на 1,9% більше показника 2017 року (256 потерпілих), на загальну суму 1,2 млн гривень.

У закладах охорони здоров’я протягом 2018 року проліковано 10 614 потерпілих на виробництві, серед яких внутрішньо переміщені особи становлять 401 особу, загальна сума витрат на лікування потерпілих склала 57,6 млн гривень.

Виплати на спеціальний медичний догляд отримали 703 особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – 2 379 осіб, на побутове обслуговування – 2 938 потерпілих, серед яких відповідно 152, 294 та 310 – внутрішньо переміщені особи, загальна сума витрат на необхідні види догляду за звітний період склала 108,6 млн грн (28,7 млн грн, 49,3 млн грн та 30,6 млн грн відповідно).

Виплати на додаткове харчування у 2018 році отримали 109 потерпілих на загальну суму 1,5 млн гривень.

Компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування отримали 3 542 осіб з інвалідністю, серед них – 109 внутрішньо переміщених осіб, на загальну суму 1,1 млн гривень.

Забезпечення Фондом потерпілих, які є внутрішньо переміщеними особами, в періоди, що порівнювались, здійснювалось відповідно до вимог постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 11.12.2014 № 20 «Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції» (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 6/26451).

З урахуванням змін у законодавстві на заміну вищезазначеного порядку постановою правління Фонду від 12.12.2018 № 27 затверджено новий Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб.

Прийняття вищезазначеної постанови забезпечило можливість надавати внутрішньо переміщеним особам своєчасно та в повному обсязі страхові виплати та фінансувати витрати на медичні та соціальні послуги за місцем їх тимчасового проживання (перебування) з дотриманням норм чинного законодавства.

Таким чином, відповідно до інформації управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м. Києві за 2018 рік 2 117 внутрішньо переміщених осіб отримали медичні та соціальні послуги за рахунок коштів Фонду. У порівнянні з аналогічним показником 2017 року (2 112 внутрішньо переміщених осіб), збільшення кількості забезпечених у 2018 році медичними та соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб становить 0,2 відсотка.

Окремо необхідно відзначити внесені постановою правління Фонду від 12.12.2018 № 31 зміни до постанови правління Фонду від 24.05.2017 № 33 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».

Основні зміни, внесені до вищезазначеної постанови, спрямовані на посилення контролю за обсягами і вартістю наданих послуг з санаторно-курортного лікування потерпілих та за використанням коштів на ці цілі. Для цього під час укладання договору санаторно-курортним закладом для потерпілого складається перелік послуг з санаторно-курортного лікування, що містить відомості щодо діагностичних та лікувальних послуг, їх кількості та вартості, умов харчування та проживання, інших послуг, які включено у вартість путівки, а після завершення санаторно-курортного лікування складається перелік наданих послуг із санаторно-курортного лікування, із зазначенням кількості призначених та отриманих послуг.

Крім того, з метою надання допомоги потерпілим у виборі санаторно-курортних закладів, відповідно до визначених профілів санаторно-курортного лікування, на офіційному веб-сайті Фонду оприлюднено (та поновлюється) інформаційний перелік санаторно-курортних закладів у розрізі регіонів, місцерозташування та профілів санаторно-курортного лікування, за якими надаються санаторно-курортні послуги потерпілим.

Статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105) визначена єдина соціальна послуга за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.

Відповідно до статті 29 Закону № 1105 для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.

Забезпечення послугами з лікування застрахованих осіб після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів здійснюється відповідно до Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб і членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 13.07.2017 № 39 (далі – Порядок № 39), шляхом укладення тристоронніх договорів про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи (далі – Тристоронній договір).

Протягом 2018 року на фінансування реабілітаційного лікування використано 425,1 млн грн для забезпечення 33 180 застрахованих осіб лікуванням у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм, у тому числі:

- 9,6 млн грн для забезпечення реабілітаційним лікуванням 833 застрахованих осіб, як погашення кредиторської заборгованості за договорами, укладеними у 2017 році;

- 415,5 млн грн для забезпечення реабілітаційним лікуванням 32 346 застрахованих осіб на підставі Тристоронніх договорів, що на 20,6% більше ніж було забезпечено у 2017 році (26 827 застрахованих осіб на загальну суму 310,8 млн грн).

За рахунок зазначених коштів послуги з реабілітаційного лікування у 2018 році отримали:

-        29 754 застраховані особи на загальну суму 388,4 млн грн;

-        1 166 дітей (у супроводі застрахованої особи) на загальну суму 13,3 млн грн;

-        169 застрахованих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), на загальну суму 2,1 млн грн.

Послуги з харчування та проживання отримали 1 257 супроводжуючих осіб, у тому числі:

-        1 150 застрахованих осіб, які супроводжували дитину, на загальну суму 10,8 млн грн;

-        107 супроводжуючих осіб застрахованої особи, яка безпосередньо брала участь в АТО, на загальну суму 0,9 млн грн, з них 44 неповнолітні дитини.

У 2018 році за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності лікування застрахованих осіб та членів їх сімей здійснювалось у реабілітаційних відділеннях 52 санаторно-курортних закладів за такими профілями:

нейрореабілітація: підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий період черепно-мозкових травм – забезпечено 4 207 осіб, що складає 13% від загальної кількості забезпечених;

м’язово-скелетна реабілітація: підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні захворювання – забезпечено 6 878 осіб, що складає 21,3% від загальної кількості забезпечених;

м’язово-скелетна реабілітація: підгострий період опіків – забезпечено 154 особи, що складає 0,5% від загальної кількості забезпечених;

кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них), стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них), підгострий період після операцій на серці – забезпечено 6 311 осіб, що складає 19,5% від загальної кількості забезпечених;

кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період захворювань легень, підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру – забезпечено 1 622 особи, що складає 5% від загальної кількості забезпечених;

кардіо-пульмонарна реабілітація: цукровий діабет – забезпечено 6 947 осіб, що складає 21,5% від загальної кількості забезпечених;

інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення – забезпечено 1 753 особи, що складає 5,4% від загальної кількості забезпечених;

інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії) – забезпечено 655 осіб, що складає 2% від загальної кількості забезпечених;

інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах – забезпечено 812 осіб, що складає 2,5% від загальної кількості забезпечених;

реабілітація при порушенні перебігу вагітності: ускладнена вагітність – забезпечено 2 539 осіб, що складає 7,8% від загальної кількості забезпечених;

реабілітація після оперативних втручань на органах зору: підгострий період після оперативних втручань на органах зору – забезпечено 183 особи, що складає 0,6% від загальної кількості забезпечених;

медико-психологічна реабілітація учасників АТО: порушення адаптації, розлади, пов’язані із споживанням їжі, неорганічні розлади сну, соматоформні розлади, неврастенія – забезпечено 285 осіб, що складає 0,9% від загальної кількості забезпечених.

З метою посилення здійснення контролю щодо обсягів та якості надання послуг із реабілітаційного лікування застрахованим особам, використання коштів Фонду на відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам постановою правління Фонду від 12.12.2018 № 30 було внесено зміни до Порядку № 39 та типової форми Тристороннього договору, а саме: доповнено переліком послуг із реабілітаційного лікування, який містить дані щодо кількості та вартості послуг, передбачених на курс лікування за відповідним профілем, та програмою реабілітаційного лікування, у якій відображається інформація щодо кількості послуг, призначених лікуючим лікарем та отриманих застрахованою особою під час лікування.

У 2018 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4805 (з них 350 – смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 4264 (з них смертельно – 241) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 541 (з них смертельно – 109) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У 2018 році порівняно з 2017 роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 3,2% (з 4965 до 4805), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 5,4% (з 332 до 350).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 66,8% (3211) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 20,9% (1002) нещасні випадки, а через технічні причини – 12,3% (592) нещасні випадки.

У 2018 році порівняно з 2017 роком кількість професійних захворювань зменшилась на 3,7%, або на 72 захворювання (з 1951 до 1879).

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці протягом 2018 року страховими експертами з охорони праці надано 26327 консультацій, надано допомогу в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 7330 підприємствах, взято участь у проведенні 1623 семінарів, 3114 нарад, 1078 круглих столів.

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснювалися скоординовані з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи щодо налагодження ефективної співпраці зі створеними в рамках реформування територіальної організації влади об’єднаними територіальними громадами (далі – ОТГ). У системі Фонду, починаючи з січня 2018 року, запроваджено щоквартальний моніторинг ситуації з цих питань.

З 782 ОТГ, які діяли в Україні на кінець звітного року, у 605 (77,4%) забезпечено представництво уповноважених працівників Фонду для ведення за місцем реєстрації застрахованих осіб прийому громадян та надання консультаційних послуг. На офіційних веб-сайтах та довідкових стендах ОТГ розміщено інформаційні бюлетені з роз’ясненнями прав та обов’язків застрахованих осіб, порядку отримання страхових виплат, матеріального забезпечення, медико-соціальних послуг та контактними даними посадових осіб робочих органів виконавчої дирекції Фонду. З переважною більшістю ОТГ робочими органами укладено угоди про співробітництво.

На виконання наказів Міністерства соціальної політики України від 21.06.2017 № 1030 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо надання послуг із соціальної підтримки населенню», від 14.06.2018 № 890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей» проведено роботу щодо організації віддалених робочих місць в фронт-офісах пілотних ОТГ, в яких впроваджувалася модель адміністрування надання послуг. Здійснювалося щоквартальне інформування Міністерства соціальної політики України щодо кількості створення віддалених робочих місць та проблемних питань щодо реалізації проекту. Станом на 01 січня 2019 року в 40 пілотних ОТГ було організовано 41 таке робоче місце.

Станом на 01 січня 2018 року загальна кількість орендованих робочими органами виконавчої дирекції Фонду приміщень – 290, з них орендна плата за 1,00 грн на рік - 55.

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 572 «Про внесення змін до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», змін у структурі виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, зменшення штатної чисельності працівників Фонду, вивільнення зайвої площі приміщень, зменшення вартості оренди службових приміщень, станом на 01 січня 2019 року загальна кількість орендованих приміщень – 254, з них орендна плата за 1,00 грн на рік - 131.

Витрати, пов'язані з наданням банківськими установами та Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» послуг з перерахування страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), в 2018 році склали 20,9 млн грн, що становить 73,4% від запланованих видатків (28,5 млн грн).

У цілому видатки Фонду по виконанню обов’язків страховика за звітний період становили 36,0 млн грн, що складає 76,3% від показників, передбачених на 2018 рік (47,2 млн грн).

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду в 2018 році склали 33,5 млн грн, або 100% від планових показників. Порівняно з 2017 роком видатки збільшились на 3,1 млн грн, або на 10,3 відсотка.

На адміністративно-господарські видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів в 2018 році використано 1 164,4 млн грн, що становить 99,2% від показників, передбачених в бюджеті Фонду на 2018 рік (1 174,1 млн грн). За період 2017-2018 років відбулася оптимізація адміністративно-господарських видатків Фонду на 9,6 відсотка.

У зв`язку із завершенням бюджетного року та неможливістю відповідно здійснювати фінансування, за рахунок надходження коштів з 27.12.2018 по 29.12.2018 утворився залишок коштів на початок 2019 року в розмірі 504,8 млн гривень.

При цьому, станом на 01.01.2019 залишилися несплаченими виплати на матеріальне забезпечення та допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві за поданими в грудні електронними заявами-розрахунками за період з 05.12.2018 по 29.12.2018 (18 робочих днів) в сумі 1 042,2 млн гривень.

У 2018 році відбулося 4 засідання правління Фонду, на яких було прийнято 35 постанов правління, надано 8 протокольних доручень.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України