Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2021 рік

29.01.2021

m22e2db1a

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

 

 

ПОСТАНОВА

 

29.01.2021 № 2

м. Київ

 

Про внесення змін до Кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності та роз’яснень щодо їх застосування

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», керуючись Статутом  Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування України на статутні напрями діяльності та роз’яснень щодо їх застосування, затверджених постановою правління  Фонду соціального страхування України від 12.09.2017 № 43 (із змінами), такі зміни:

1) розділ VІІ виключити;

2) розділ VIIІ викласти в такій редакції:

«Розділ VIIІ. КЕКВ 2760. Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету.

КЕКВ 2760.1. Страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати на страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настало внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, на підставі актів розслідування нещасного випадку за встановленою формою.

КЕКВ 2760.2. Страхові виплати членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

За рахунок коштів, передбачених цією статтею фінансуються витрати на страхові виплати членам сімей медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19), на підставі актів розслідування нещасного випадку за встановленою формою.

(стаття 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі  захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).».

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.

 

 

 

Голова правління                                                                                        Є. Котик

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України