Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2021 рік

01.02.2021

m22e2db1a

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА

 

01.02.2021  № 5

м. Київ

 

Про схвалення проекту бюджету

Фонду соціального страхування України на 2021 рік

 

Відповідно до статей 4, 7, 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з урахуванням норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити проект бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік, що додається.

2. Подати схвалений правлінням Фонду соціального страхування України проект бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України.

3. З метою покриття дефіциту бюджету Фонду соціального страхування України у 2021 році звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, щодо сприяння у виділенні коштів з державного бюджету у розмірі 1 642 464 тис. гривень відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» для виплати Фондом соціального страхування України застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

4. Переглянути бюджет Фонду соціального страхування України на 2021 рік за результатами його виконання у першому кварталі 2021 року.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                        Є. Котик

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

 

 

 

Постанова правління

Фонду соціального страхування України

01.02.2021  № 5

 

 

 

 

 

Проект бюджету

Фонду соціального страхування України

на 2021 рік

 

№ з/п

Показники бюджету

Сума коштів (тис. грн)

Питома вага, (%)

 

Залишок коштів на початок року

721 643

2,4%

І.ДОХОДИ

1.

Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб

30 221 065

98,8%

2.

Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

38 073

0,1%

3.

Надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

0

0,0%

4.

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за рахунок коштів державного бюджету

251 970

0,8%

5.

Інші надходження відповідно до закону

82 262

0,3%

Усього доходів

30 593 370

100,0%

Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року

31 315 013

102,4%

ІІ. ВИДАТКИ

1.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

19 875 059

65,0%

2.

Страхові виплати

10 674 989

34,9%

3.

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

610 717

2,0%

4.

Профілактика страхових випадків

11 301

0,0%

5.

Видатки по виконанню обовязків страховика

45 424

0,1%

6.

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

47 193

0,2%

7.

Адміністративно-господарські витрати

1 434 316

4,7%

8.

Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету

251 970

0,8%

9.

Повернення коштів, наданих Фонду соціального страхування України, як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі

0

0,0%

Усього видатків

32 950 969

107,7%

Залишок коштів на кінець року

-1 635 956

-5,3%

в тому числі резерв коштів Фонду

 

 

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України