ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
повернутись 

06.11.2017

 

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 10.10.2017 №52

м. Київ

 

Про внесення змін до Положення про умови

оплати та стимулювання праці працівників

Фонду  соціального страхування України

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», абзацу третього статті 2, абзацу п’ятого статті 6 Закону України «Про оплату праці», керуючись Статутом Фонду соціального страхування України та з метою упорядкування умов оплати та стимулювання праці працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та її робочих органів, правління Фонду

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.           Внести до Положення про умови оплати та стимулювання праці працівників Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 08.02.2017 № 14, зміни, виклавши його у новій редакції згідно із додатком.

2.           Встановити, що Положення про умови оплати та стимулювання праці працівників Фонду соціального страхування України у новій редакції, набуває чинності з 01.01.2018.

3.           Виконавчій дирекції Фонду привести з 01.01.2018 умови оплати праці працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів у відповідність із вимогами Положення про умови оплати та стимулювання праці працівників Фонду соціального страхування України у новій редакції.

4.           Визнати такою, що втрачає чинність з 01.01.2018 постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 24.02.2004 року № 12 (із змінами та доповненнями).

5.           Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                                                                                                              В.Саєнко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду

соціального страхування України

10 жовтня 2017 р. №52

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про умови оплати та стимулювання праці працівників Фонду соціального страхування України

 

І. Загальні положення

1.1.     Положення про умови оплати та стимулювання праці працівників Фонду соціального страхування України (далі – Положення) визначає умови оплати та стимулювання праці працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі – виконавча дирекція Фонду), управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління), відділень управлінь в районах та містах обласного значення (далі – відділення).

1.2 Структура фонду оплати праці працівників Фонду включає наступні складові:

- посадовий (місячний) оклад;

- надбавка за вислугу років;

- доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу);

- доплата водіям (за інтенсивність праці, ненормований робочий день, класність);

- щомісячна премія;

- одноразова премія;

- матеріальна допомога (на оздоровлення; для вирішення соціально-побутових питань.

1.3.     Працівникам виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів встановлюються посадові (місячні) оклади, щомісячна надбавка за вислугу років, виплачуються премія за результатами роботи, одноразові премії, матеріальна допомога, здійснюються доплати відповідно до цього Положення.

1.4.     Фінансування витрат на виплату працівникам основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, передбачених цим Положенням, здійснюється за рахунок фонду оплати праці в межах затверджених видатків виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів на оплату праці.

1.5.     Працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до вимог статті 121 Кодексу законів про працю України і розмір такої оплати не може бути нижчим  середнього заробітку.

 

ІІ. Порядок встановлення посадових окладів

2.1.     Посадові (місячні) оклади працівникам встановлюються відповідно до схем посадових окладів у відповідних штатних розписах.

2.2.     Конкретні розміри посадових (місячних) окладів відповідно до схем посадових окладів встановлюють:

директор виконавчої дирекції Фонду — працівникам виконавчої дирекції Фонду, начальникам управлінь;

начальник управління — заступникам начальників управлінь, працівникам відповідних управлінь, начальникам відділень та їх заступникам, працівникам відповідного відділення.

2.3.     Посадові оклади заступникам головних бухгалтерів, заступникам начальників управлінь, відділень, заступникам керівників їх структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим Положенням, встановлюються на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, передбаченого схемою посадового окладу.

2.4.     Посадові оклади працівникам, посади яких не передбачені схемами посадових окладів, встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців.

 

III. Розміри та порядок встановлення надбавок, доплат

3.1.     Щомісячна надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу в залежності від стажу роботи у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах встановлюється працівникам, в  таких  розмірах: від 1 року до 3 років – 5%, від 3років до 5 років – 10%, від 5 років до 7 років – 15%,  від 7років і більше – 20 %.

3.2.     До стажу роботи зараховується:

3.2.1.   Час роботи в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (а за період до його створення - Фонду соціального страхування України, правонаступником якого був Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності).

3.2.2.   Час, протягом якого працівник перебував у трудових відносинах з виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, її робочими органами (а за період до його створення - Фонду соціального страхування України, правонаступником якого був Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності).

3.2.3. Час роботи в державних органах, установах, організаціях, відомствах соціальної сфери або робота у сфері соціального захисту (у т. ч. у профспілкових об’єднаннях та об’єднаннях роботодавців, в органах місцевого самоврядування), в установах, організаціях, підприємствах державної та комунальної власності, на посадах, до сфери діяльності яких відносились питання соціального захисту.

3.2.4.   Час роботи на посадах в установах, організаціях, відомствах, зазначених у підпункті 3.2.3 цього пункту, до функціональних обов’язків яких були віднесені функціональні обов'язки, що виконуються працівником у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах.

Умови підпункту 3.2.4 цього пункту застосовуються тільки у випадках, якщо працівника прийнято на роботу до виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів в порядку переведення з останнього місця роботи (крім випадків призначення директора виконавчої дирекції Фонду, його заступників, начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі), при цьому до стажу роботи зараховується лише період роботи на останньому місці роботи. Документом для визначення стажу, який дає право на одержання щомісячної надбавки  за вислугу років, є трудова книжка та/або відомості з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розміри щомісячних надбавок за вислугу років встановлюються:

директором виконавчої дирекції Фонду — працівникам виконавчої дирекції Фонду;

начальником управління — заступникам начальників управлінь, працівникам відповідних управлінь, начальникам відділень та їх заступникам, працівникам відповідного відділення.

У разі необхідності можуть створюватись комісії з питань визначення стажу, який дає право на отримання надбавки за вислугу років. Такі комісії створюються наказом виконавчої дирекції Фонду, наказами управлінь.

Щомісячна надбавка за вислугу років начальникам управлінь попередньо погоджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення розміру надбавки за вислугу років, розмір надбавки за вислугу років змінюється з початку наступного місяця.

Надбавка за вислугу років не виплачується працівникам, які працюють за сумісництвом.

3.3.     Доплати працівникам (крім заступників директора виконавчої дирекції Фонду, начальників управлінь та відділень, їх заступників, начальників структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду та їх заступників) можуть  встановлюватися:

– за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників – до

50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу (обов’язків керівника структурного підрозділу за вакантною посадою) – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу (обов’язки керівника структурного підрозділу за вакантною посадою), у разі, коли працівник, що виконує обов’язки  тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу (обов’язки керівника структурного підрозділу за вакантною посадою), не є його заступником.

       3.4. Водіям автотранспортних засобів встановлюється доплата за інтенсивність праці до 25 відсотків від місячного окладу та за ненормований робочий день - 25 відсотків від місячного окладу, а також за класність: І класу — 25%, ІІ класу — 10% від місячного окладу за відпрацьований час водієм автотранспортного засобу (виключно у разі встановлення з дотриманням вимог чинного законодавства України  відповідної класності у період роботи у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах). 

Доплати, передбачені в пунктах 3.3 та 3.4 встановлюються наказами виконавчої дирекції Фонду  та управлінь.

 

ІV. Показники, умови та порядок виплати премій

4.1.     Преміювання працівників Фонду здійснюється з метою посилення матеріальної зацікавленості у своєчасному і сумлінному виконанні посадових обов'язків, підвищенні якості виконуваної роботи та рівня відповідальності за доручену ділянку роботи і здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи органу Фонду.

Обсяги видатків на преміювання працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів плануються в розмірі тримісячного фонду за посадовими окладами з урахуванням надбавки за вислугу років.

Преміювання водіїв автотранспортних засобів здійснюється за якісне виконання своїх обов'язків.

4.2. Розмір щомісячної премії працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів         встановлюється в межах запланованих видатків на преміювання та з урахуванням економії фонду оплати праці. Розмір премії кожного працівника залежить від його особистого вкладу в загальні результати роботи.

Премія нараховується на посадовий оклад з урахуванням надбавки за  вислугу років (водіям автотранспортних засобів – з урахуванням надбавки за інтенсивність праці), що встановлюється працівникам, але не більше

50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років (водіям автотранспортних засобів – з урахуванням надбавки за інтенсивність праці) за фактично відпрацьований час.

4.3.     Премії не виплачуються працівникам:

- які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, починаючи з місяця, в якому об’явлено догану та протягом строку дії дисциплінарного стягнення;

- які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання (крім випадків звільнення в останній робочий день такого місяця), за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України, пунктом 5 статті 36 КЗпП України;

- за час відпусток, тимчасової непрацездатності, період підвищення кваліфікації тощо.

4.4  Пропозиції щодо преміювання працівників виконавчої дирекції Фонду подаються начальниками самостійних структурних підрозділів за погодженням з заступником директора, що координує відповідний напрямок діяльності, самостійному структурному підрозділу виконавчої дирекції Фонду, який відповідає за підготовку проектів відповідних наказів.

Розмір премії працівникам може бути зменшений та працівники можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за невчасне (неналежне) виконання своїх функціональних обов'язків на підставі службової записки відповідного керівника самостійного структурного підрозділу за погодженням з заступником директора, що координує відповідний напрямок діяльності.

Рішення про це приймає своїм наказом директор виконавчої дирекції Фонду (начальник управління) з урахуванням пропозицій заступників директора та керівників структурних підрозділів.

4.5.     Пропозиції щодо преміювання начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі на основі оперативних та звітних даних за поданням управлінь вносить самостійний структурний підрозділ виконавчої дирекції Фонду, який відповідає за підготовку проектів відповідних наказів.

4.6.     Пропозиції щодо преміювання начальників відділень Фонду на основі оперативних та звітних даних за поданням відділень вносять самостійні структурні підрозділи управлінь, які відповідають за підготовку проектів відповідних наказів.

4.7.     Рішення щодо стимулювання працівників виконавчої дирекції Фонду приймає директор виконавчої дирекції Фонду за пропозиціями:

- заступників директора виконавчої дирекції Фонду згідно з розподілом обов'язків - по керівниках структурних підрозділів;

- керівників структурних підрозділів - по працівниках цих структурних підрозділів.

4.8.     Конкретні розміри премії  встановлюють:

директор виконавчої дирекції Фонду — працівникам виконавчої дирекції Фонду, начальникам управлінь;

начальник управління — заступникам начальників управлінь, працівникам відповідних управлінь, начальникам відділень, їх заступникам, працівникам відповідного відділення.

4.9.     Пропозиції щодо преміювання працівників, зазначених у пункті 4.5 Положення, вносяться до 25 числа звітного місяця директору виконавчої дирекції Фонду.

4.10.    Преміювання працівників Фонду здійснюється щомісячно за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання завдань, встановлених функціональними обов'язками, а також з урахуванням ініціативи, особистого внеску в загальні результати роботи органу Фонду у звітному місяці.

4.11.    Преміювання директора виконавчої дирекції Фонду здійснюється за погодженням із головою правління Фонду та його заступниками.

 

V. Порядок одноразового преміювання

5.1.     Преміювання з нагоди професійного свята та річниці утворення Фонду, ювілейних дат (50 та 60 років від дня народження) здійснюється  в кожному конкретному випадку, але не більше 50 відсотків посадового (місячного) окладу, за наказами виконавчої дирекції Фонду, начальників управлінь та відділень Фонду.

5.2.     Конкретні розміри премії  встановлюють:

директор виконавчої дирекції Фонду — працівникам виконавчої дирекції Фонду, начальникам управлінь;

начальник управління — заступникам начальників управлінь, працівникам відповідних управлінь, начальникам відділень,  їх заступникам, працівникам відповідного відділення.

5.3.     Преміювання директора виконавчої дирекції Фонду здійснюється за погодженням із головою правління Фонду та його заступниками.

5.4.     Витрати на преміювання, передбачені пунктом 5.1, здійснюються за рахунок коштів фонду оплати праці в межах затверджених видатків на оплату праці працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

 

VI. Порядок встановлення та виплати матеріальної допомоги.

6.1.     Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення працівникам Фонду надається в розмірі не більше середньомісячної заробітної плати, але не менше посадового (місячного)  окладу. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується працівникам Фонду разом із наданням щорічної відпустки тривалістю не менше 14 календарних днів основної відпустки.

6.2.     Рішення про надання матеріальної допомоги на підставі заяви працівника та клопотання керівника відповідного структурного підрозділу приймають:

директор виконавчої дирекції Фонду – працівникам виконавчої дирекції Фонду, начальникам управлінь;

начальники управлінь – заступникам начальників управлінь, працівникам відповідних управлінь, начальникам відділень, їх заступникам, працівникам відповідних відділень.

6.3.     Надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги на оздоровлення директору виконавчої дирекції Фонду здійснюється за погодженням із головою правління Фонду та його заступниками.

6.4.     Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у разі смерті працівника може виплачуватися членам його родини.

6.5     Виплата матеріальних допомог для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення, передбачені пунктами 6.1 цього Положення, здійснюється в межах затверджених видатків на оплату праці працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

 

 

версія для друку
повернутись