ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
повернутись 

06.11.2017

 

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА

 

 

від 10.10.2017 року № 53

м. Київ

 

 

Про внесення змін до Порядку надання матеріального забезпечення

деяким категоріям застрахованих осіб

 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 531 «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» правління Фонду соціального страхування України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Внести до Порядку надання матеріального забезпечення деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24 січня 2017 року № 8, такі зміни:

 

1.1. Назву розділу І «І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.

 

1.2. Пункт 3.2 після слів «соціального страхування» доповнити словами «або копією наказу страхувальника про перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком».

 

1.3. У пункті 8:

після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

«копію наказу страхувальника про перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком, відпустці без збереження заробітної плати, наданої відповідно до норм чинного законодавства (за наявності);

довідку або копію наказу страхувальника про розмір посадового окладу (тарифної ставки), встановленого на день настання страхового випадку застрахованій особі (за необхідності);». У зв’язку із цим абзаци сьомий–дванадцятий уважати дев’ятим–чотирнадцятим;

новий абзац тринадцятий після слів «(для осіб, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку)» доповнити словами «, у разі неможливості особою, зазначеною у абзаці третьому пункту 2.2 цього Порядку, надати довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах застрахованої особи на момент настання страхового випадку вона надає довідку бюджетної установи, якій підпорядкована установа, підприємство, організація, що не проводить діяльність, про підтвердження перебування в трудових відносинах застрахованої особи на момент настання страхового випадку».

 

1.4. У пункті 9 абзац дев’ятий після слів «(для осіб, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку)» доповнити словами «, у разі неможливості особою, зазначеною у абзаці третьому пункту 2.2 цього Порядку, надати довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах застрахованої особи на момент настання страхового випадку вона надає довідку бюджетної установи, якій підпорядкована установа, підприємство, організація, що не проводить діяльність, про підтвердження перебування в трудових відносинах застрахованої особи на момент настання страхового випадку».

 

1.5. Після пункту 14 доповнити пунктом 141 такого змісту:

«141. У разі неможливості застрахованою особою, зазначеної в абзаці третьому пункту 2.2 цього Порядку, надати довідки, визначені абзацами тринадцятим та чотирнадцятим пункту 8 цього Порядку, матеріальне забезпечення надається у разі підтвердження трудових відносин на момент настання страхового випадку даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.».

 

1.6. У пункті 16 після слова «застрахованої» доповнити словом «особи,».

 

1.7. У пункті 17 абзаци четвертий та п’ятий вважати абзацами другим та третім, відповідно абзаци другий та третій вважати четвертим та п’ятим.

 

1.8. У пункті 21 цифру «21» замінити цифрою «20».

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                                                                                                                           В.Саєнко

версія для друку
повернутись