Управління виконавчої дирекції Фонду у Сумській області
Головна » Анонси та новини » Новини

"КРУГЛИЙ СТІЛ" З ПИТАНЬ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

29.09.2017

Начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області Віра Лаврик провела засідання «круглого столу» на тему: «Проблемні питання під час розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, перспективні шляхи їх вирішення».

Участь у заході взяли керівний склад управління, страхові експерти з охорони праці відділень, представники управління Держпраці у Сумській області, обласної ради профспілок, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, а також керівники та спеціалісти служб з охорони праці промислових підприємств області.

Мета засідання - посприяти забезпеченню об’єктивності та своєчасності розслідувань шляхом врегулювання процедури роботи відповідних комісій та порядку їх співпраці з лікувально-профілактичними закладами, органами внутрішніх справ, закладами судово-медичної експертизи тощо.

Відкрила засідання «круглого столу» начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області Віра Лаврик. У своєму виступі вона звернула увагу на забезпеченні Фондом державних гарантій усім застрахованим особам щодо їх прав у соціальному страхуванні та важливості проведення профілактики страхових випадків, яка сприяє збереженню здоров’я працюючого населення, зростанню рівня трудового потенціалу та економічної стабільності держави.

Представник управління охорони здоров’я Сумської ОДА, заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної допомоги КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» Олена Азарова порушила питання щодо вдосконалення процедури встановлення зв’язку захворювань з умовами праці. Під час виступу озвучила проблеми, які на сьогодні виникають при встановленні зв’язку захворювань з умовами праці, та шляхи їх подолання. Інші учасники звернули увагу на ефективності періодичних медичних оглядів та на низький рівень виявлення професійної патології на ранніх стадіях її прояву. Директор з охорони праці та техніки безпеки АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» Михайло Кулик нагадав про неврегульованість на законодавчому рівні процедури виведення працівника із шкідливих умов праці за ініціативою роботодавця. За підсумками розгляду прийнято рішення про посилення контролю за проведенням періодичних медичних оглядів та їх якістю в частині виявлення на ранніх стадіях патологій організму у працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

Жвава дискусія відбулась під час обговорення практичних аспектів отримання відповідних висновків з лікувально-профілактичних установ, органів внутрішніх справ, закладів судово-медичної експертизи тощо. Представники роботодавців, Фонду та профспілок підтвердили факт несвоєчасного надання лікувально-профілактичними закладами області висновків щодо тяжкості травми, ступеня сп’яніння потерпілих. Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління Держпраці у Сумській області Марина Горбенко звернула увагу на якість заповнення медичними працівниками екстрених повідомлень про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві. Зокрема, вона зазначила, що у деяких екстрених повідомленнях неможливо розібрати прізвище потерпілого, найменування та місцезнаходження підприємства та інше. У підсумку прийняли рішення про підготовку та надання листів керівникам лікувально-профілактичних закладів щодо вжиття заходів, спрямованих на виконання вимог діючого порядку розслідування нещасних випадків в частині своєчасного та якісного оформлення медичними установами документів, які використовуються під час розслідування нещасних випадків.

Головний технічний інспектор праці обласної ради профспілок Олександр Ткаченко звернувся до представників управління Держпраці у Сумській області з проханням посприяти вирішенню питання стосовно своєчасного надання управлінням на запити голів комісій з розслідувань погодження про продовження термінів розслідувань. Спеціалісти Фонду та представники роботодавців підтримали пропозицію О. Ткаченка та зауважили, що тривалий розгляд працівниками управління Держпраці відповідних запитів голів комісій збільшує терміни розслідувань нещасних випадків та затримку у складанні актів ф. Н-5 та Н-1, при цьому надали матеріали, які підтверджували даний факт.

Начальник відділу - головний страховий експерт з охорони праці відділу профілактики виробничого травматизму управління виконавчої дирекції Фонду у Сумській області Владислав Єрмоленко порушив питання щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з водіями транспортних засобів, та раптового погіршення стану здоров’я у працівника, який не пройшов обов’язкового медичного огляду. Виступаючий наголосив, що комісії з розслідувань повинні діяти згідно з вимогами діючого порядку. Зокрема, акти ф. Н-5 та Н-1 повинні обов’язково складатися (якщо випадок визнано пов’язаним з виробництвом) на водія транспортного засобу за умови, що комісією із розслідування протягом місяця з моменту аварії не отримано від відповідних органів матеріалів розслідування такої аварії, при цьому акти оформляються у спосіб, визначений порядком розслідування. Для підтвердження він навів приклад ДТП з працівниками ПАТ «Сумиобленерго», коли комісія із спеціального розслідування склала на водія акт ф. Н-1 майже через 9 місяців після ДТП, лише коли отримала висновки із поліції про причини аварії. Такі дії комісії не узгоджуються з вимогами порядку розслідування та стали причиною затримки в отриманні потерпілим від Фонду належних страхових виплат.

В. Єрмоленко окремо виділив особливості розслідування раптового погіршення стану здоров’я у працівників, які не пройшли обов’язкового медичного огляду. Нагадав, що в таких випадках комісія обов’язково повинна використовувати медичний висновок щодо протипоказань у працівника за станом здоров’я виконувати роботу, під час якої сталося раптове погіршення стану здоров’я. Такий висновок видається у формі рішення лікарсько-експертної комісії на запит роботодавця та/або голови комісії з розслідування. У запиті та доданих до нього матеріалах повинні міститися необхідні відомості про обставини нещасного випадку, результати досліджень умов праці, зокрема кількісні і якісні характеристики небезпечних, шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, які передували настанню нещасного випадку. Присутнім навів приклад розслідування погіршення стану здоров’я по Недригайлівській ЦРЛ, коли комісія визнала випадок пов’язаним з виробництвом на підставі медичного висновку, отриманого в неналежний спосіб. Наразі, по зверненню управління виконавчої дирекції Фонду у Сумській області, проводиться перерозслідування цього нещасного випадку.

Про актуальні питання при розслідуванні нещасних випадків, факт настання яких встановлено рішенням суду, інформувала представник управління Держпраці Марина Горбенко. З метою оперативного розслідування таких випадків запросила до більш тісної та конструктивної співпраці установи та організації, представники яких беруть участь у розслідуванні. Так, вона навела приклад розслідування нещасного випадку 1978 року по Глухівському заводу продтоварів та вказала на залежність об’єктивності у визначенні кваліфікації випаду від ефективності та своєчасності у співпраці інституцій, залучених до розслідування.

Учасники заходу отримали відповіді й на інші актуальні питання. Приміром, про виплати по «лікарняних», проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці за кошти Фонду та інші.

Підбиваючи підсумки роботи «кругло столу», заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду у Сумській області Михайло Савченко запропонував продовжувати практику подібних заходів, на яких вирішуються нагальні питання, спрямовані на створення належних, безпечних і здорових умов праці, регулювання відносин між роботодавцем і працівником, між застрахованими і Фондом, що в підсумку забезпечує реалізацію державного соціального страхування та державної політики в галузі охорони праці.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України